Bli kjent med vår politiske rådgiver

Malin Lenita Vik prioriterer møter med lokalpolitikere sitt første år i jobben i IOGT. Hun vil også løfte frem og styrke det lokalpolitiske engasjementet blant medlemmene.

- Møtene handler om å påvirke politikerne, men like mye blir det en form for opplæring, for mitt vedkommende, forteller Malin, som ble ansatt i IOGT som politisk rådgiver i juni 2018.

Hun har brukt mye tid de siste månedene på reisefot. Sist i Namsos hvor hun traff representanter fra hele det politiske spekteret. 

– Det er positivt når jeg drar fra et sted med en følelse av at man har hatt gode og viktige samtaler, sier hun. – At politikere jeg møter mener det vi kommer for å formidle har noe for seg, og noe de er opptatt av.

Det er hovedinntrykket fra de 7 byene hun har vært i så langt.

- Jeg har bare hatt gode erfaringer, og møtt hyggelige politikere som er interessert i det vi har å si. Jeg lærer også veldig mye av politikerne jeg møter om lokale forhold og lokal alkoholpolitikk. Så læringen går begge veier.

Varierer fra by til by
- IOGTs budskap i møtene er at alkoholpolitikk også er folkehelsepolitikk, og at vi må ha en solidarisk ruspolitikk. Jeg tar ofte utgangspunkt i folkehelsestatistikk fra de områdene jeg besøker. I Namsos var Ungdata-tallene viktige. Namsos er mindre by med færre utesteder og mindre uteliv, fikk jeg inntrykk av. Men Ungdata-tallene viser at ungdommene der har flere psykiske og fysiske plager enn andre steder, er mindre med organiserte fritidstilbud og er mindre fornøyd med sitt lokalmiljø. Derfor ble barn og unge et viktig tema her.

Opplæringsbiten er viktig
– Mange av politikerne jeg møter er folk som er interessert i russpørsmål og alkoholkultur, og kan derfor mye om dette. Men de blir også overrasket over deler av faktaene vi viser dem. Det kan handle om hvor mye alkoholen koster oss som samfunn, både økonomisk og på andre måter. En del kjenner heller ikke til sammenhengen mellom totalforbruket og skadevirkningene.

Politikerne kvier seg
Malin mener at mange ønsker å gjøre noe, samtidig som dette er spørsmål som en god del politikere kvier seg litt for å ta tak i.  

- Det skal noe til for å fronte en solidarisk alkoholpolitikk, selv om de fleste undersøkelser viser at det er god støtte for det i befolkningen, mener hun. Derfor blir det også viktig å få frem den støtten som finnes for en solidarisk politikk.

- Det er nok også slik at blant de øvre sjiktene og de meningsbærende miljøene i samfunnet eksisterer det en liberal alkoholkultur. At så mye fokus blir lagt på cannabis-bruk, mens alkoholen ofte får få fri, er kanskje et eksempel på det.

- Det ligger noen utfordringer i den rollen som alkohol har i samfunnet. Derfor er noe av det viktigste som IOGT kan gjøre fremover nettopp å få opp en offentlig debatt om alkohol. Da må vi både synliggjøre den tause majoriteten, og nå disse gruppene som deltar i den offentlige debatten med våre argumenter.

Få de frivillige mer frem
De politiske møtene har vært en viktig del av jobben så langt, men fremover blir det også en prioritert oppgave å styrke det frivillige arbeidet i IOGT.

– Jeg har møtt mange dyktige, kunnskapsrike og engasjerte folk i organisasjonen, forteller hun. – Det setter jeg stor pris på. At det er folk som tar kontakt, skriver leserbrev, står på stand og verver og holder aktiviteten oppe lokalt. Å styrke denne biten, følge opp bedre og bidra til at vi lokalt har enda folk som vil jobbe lokalpolitisk er en viktig målsetting. Vi kan ikke bare komme fra Oslo hver gang noe skjer, men trenger definitivt engasjerte folk i lokalmiljøet.

Nyheter

IOGTs bistandsorganisasjon FORUT har signert en ny rammeavtale med Norad på over 200 millioner kroner. Pengene skal FORUT bruke på å gjøre verden tryggere for barn.

- Snart vert det stabilt varmare i vêret får vi tru. Då er det å håpe at born og vaksne kan vere i sommarfint samvær både ute og inne. Dette skriv Per-Arne Lillebø, Hjørdis Almelid Vikenes i avisa Vestlandsnytt. Dei er engasjerte i kampanjen "Fyll ferien".

Landsmøtet bestemte i fjor at IOGT skulle gjennomføre en grundig gjennomgang av seg selv for å kunne stå frem som en sterkere organisasjon i 2027. Da er det 150 år siden IOGT ble stiftet i Norge.

Fremtidskonferansen 2024