Et IOGT for fremtiden

Landsmøtet bestemte i fjor at IOGT skulle gjennomføre en grundig gjennomgang av seg selv for å kunne stå frem som en sterkere organisasjon i 2027. Da er det 150 år siden IOGT ble stiftet i Norge.

Fremtidskonferansen 2024

Bli med på fremtidskonferansen 2024

Allerede i oktober ble hele organisasjonen invitert til å delta på et seminar for å sparke i gang prosessen. Ved hjelp av en open space-metode fikk alle som deltok muligheten til både å komme med forslag til hvilke temaer vi skulle diskutere og dele sine synspunkter og ideer innenfor de ulike temaene. IOGTs verdisyn og medlemskriterier står fast, men hele måten vi driver organisasjonen på og hvordan vi skal fremme vårt budskap var åpent for diskusjon. Det var en bredt sammensatt gruppe på dette første møtet. Vi hadde deltakere fra hele landet, unge og gamle. Noen hadde nettopp meldt seg inn og noen hadde over 70 års medlemskap bak seg. 

Du kan lese mer om kick off-seminaret i Aksent nr. 4 2023. Bla. kunne vi lese dette om hva som kom frem i diskusjonene:

"En gruppe tok for seg om IOGT trenger en flatere struktur. I dag er det mange ledd og mange verv som skal fylles. Folk vil ikke ha verv som forplikter, og færre ledd kan forenkle og minke belastningen på de frivillige.

Det ble diskutert både å avskaffe regionene og å avskaffe områdene. Men spørsmålet da ble hvem som skal sende delegater til landsmøtet. Kanskje kom svaret i en annen gruppe som diskuterte demokratiet i organisasjonen. Kan alle medlemmer ha stemmerett på landsmøtet, og kunne landsmøtet arrangeres på helt andre måter enn i dag? Kanskje en blanding av å være tilstede fysisk og være tilstede digitalt. Det var enighet om at vi burde se hvordan andre organisasjoner organiserer seg.

Hvordan engasjere flere?

Flere av gruppene diskuterte hvordan man kunne engasjere flere medlemmer og bygge opp lokale grupper. Mangfold var stikkord for en gruppe, som kunne handle både om etnisitet, klasse, alder og seksuell legning. Tenker vi for lite på dette i organisasjonen? Og hvor mange klarer å se seg selv i organisasjonen vår. Folk med ulike bakgrunner må sees på som en ressurs.

En annen gruppe mente at en mer helhetlig tankegang rundt aktiviteter var veien å gå. Det burde være en felles rød tråd som ulike aktiviteter kan bygge på eller utvides til å oppfylle.Frisk-perspektivet – vær oppmerksom, vær aktiv, lær, knytt bånd og gi – kunne være et utgangspunkt for en slik tankegang.

Kunnskap og skolering, markedsføring, medlemspleie som turer, arbeid i sosiale medier og spørsmålet om vi burde spisse oss mer var også temaer som ble diskutert. I en gruppe som jobbet med medlemsfordeler ble ideen om at IOGT i større grad burde stå frem som en interesseorganisasjon for de som ikke ønsker å drikke alkohol, lansert."

Les hele artikkelen i Aksent

Styret har nå jobbet videre med alle ideene og notatene fra dette innledende møtet, og inviterer til en inspirerende fremtidskonferanse i Bergen i juni. Alle medlemmer er invitert, og det er viktig å få med flest mulig ulike stemmer. Vi trenger både de helt ferske medlemmene og de som har vokst opp i bevegelsen. 

- Det finnes utvilsomt mange tanker og idéer rundt omkring i IOGT-Norge og alle skal få mulighet til å gi sine innspill i fornyingsprosessen. Mange er glade i IOGTs tradisjoner og historie, la oss hente inspirasjon der og ta godt vare på det beste, skrev IOGT leder Ørnulf Thorbjørnsen i Aksent. Han håper mange tar turen til Åsane 7.-9. juni. 

I tillegg til mange spennende og viktige diskusjoner vil det bli flere inspirerende innledninger. Professor ved Universitetet i Agder, Helje Kringlebotn Sødal kommer for å snakke om "Avhold som fortidens og fremtidens helsestrategi". Olav Honningdal Grytten er professor ved Norges Handelshøgskole og vil fortelle om avhold i et samfunnsøkonomisk perspektiv. Vi har invitert Amnesty til å fortelle om hvordan de organiserer seg for å legge til rette for lokalt engasjement. 

Les mer om Fremtidskonferansen 2024

17.00-23.00 22. juni 2024

Nesodden, Kirkevik

Nyheter

IOGTs bistandsorganisasjon FORUT har signert en ny rammeavtale med Norad på over 200 millioner kroner. Pengene skal FORUT bruke på å gjøre verden tryggere for barn.

- Snart vert det stabilt varmare i vêret får vi tru. Då er det å håpe at born og vaksne kan vere i sommarfint samvær både ute og inne. Dette skriv Per-Arne Lillebø, Hjørdis Almelid Vikenes i avisa Vestlandsnytt. Dei er engasjerte i kampanjen "Fyll ferien".

Landsmøtet bestemte i fjor at IOGT skulle gjennomføre en grundig gjennomgang av seg selv for å kunne stå frem som en sterkere organisasjon i 2027. Da er det 150 år siden IOGT ble stiftet i Norge.

Fremtidskonferansen 2024