Har du engasjement for rusforebygging og liker å holde kurs?

Vi er søker kursholder for Sterk&klar Intro i 100% stilling for å gi flere minoritetsforeldre kunnskap om rusforebygging. 

Søknadsfrist: 14.06.2024

Send søknad på finn.no

Sterk&Klar er et foreldreprogram som er utviklet med tanke på å støtte og veilede foreldre i å tilrettelegge for en rusfri ungdomstid. Vi har fokus på nettverket mellom foreldre og kontakten mellom foreldre og barn. I samarbeid med FAU og ledelsen ved barneskoler, ungdomsskoler og videregående skoler arrangerer vi foreldremøter med tematikk knyttet til foreldresamarbeid, rusmidler, psykisk helse, gode relasjoner og grensesetting.

Vi har utviklet et forebyggingsprogram som retter seg spesielt mot minoritetsforeldre som vi kaller Sterk&Klar Intro. Det er tilpasset innholdsmessig slik at vi har mer søkelys på kulturforskjeller samtidig som budskapet er det samme som i Sterk&Klar, nemlig at foreldre er viktige rollemodeller og forebyggere, og at det er viktig at foreldre samarbeider og engasjerer seg i barnas liv. Programmet retter seg mot minoritetsforeldre gjennom blant annet introduksjonsprogrammet og frivillige organisasjoner.

Vi er nå på jakt etter en selvstendig kursholder for Sterk&klar Intro som kan holde Intro-kurs og ordinære Sterk&Klar-foredrag, og som kan bidra til at flere minoritetsforeldre får kunnskap om rusforebygging. Du må ha gode formidlingsevner og ha et sterkt engasjement for rusforebygging, foreldreinvolvering og for å legge til rette for trygge og inkluderende lokalsamfunn. Du må ha gode samarbeidsevner og vilje og evne til å sette deg raskt inn i nye saksfelt. Personlig egnethet vil bli vektlagt. 

Arbeidsoppgaver:

 • Holde kurs og foredrag - både på dagtid og kveldstid og på ulike steder i Norge
 • Videreutvikle foredrag i samarbeid med prosjektleder
 • Kontakt inn mot barne-, ungdoms- og videregående skoler
 • Innsalg inn mot nye skoler, voksenopplæringer, introduksjonsprogram og frivillige organisasjoner
 • Arrangere fagdager om rusforebygging
 • Innholdsproduksjon for sosiale medier og nettsider
 • Delta i organisasjonsutviklende aktiviteter og møter
 • Øvrige oppgaver for organisasjonen

Ønskede kvalifikasjoner:

 • God formuleringsevne i norsk både skriftlig og muntlig
 • Relevant utdannelse på minimum bachelor-nivå (pedagogikk, sosialfag, helsefag etc.). Relevant erfaring kan være en god erstatning for dette.
 • Interesse og engasjement for rusforebyggende arbeid og for fagfeltet for øvrig
 • Gode samarbeidsevner og evne til selvledelse
 • Gode formidlingsevner
 • Erfaring fra arbeid i frivillige organisasjoner
 • Kunnskap om markedsføring og kommunikasjon

Personer med minoritetsbakgrunn oppfordres til å søke. 

Som kursholder må du oppfylle kravene til medlemskap i IOGT i Norge, blant annet at du ikke bruker rusmidler.

Vi kan tilby en utfordrende og spennende jobb på et viktig folkehelseområde, sentralt beliggende lokaler i Oslo, et godt arbeidsmiljø, fleksibel arbeidstid og gode pensjonsordninger. Lønn etter avtale. Det må påregnes en del reising og overnattinger utenom hjemmet i denne stillingen.

Vi har satt av følgende datoer til intervjuer med aktuelle kandidater:

1.gangsintervju: 19.juni

2.gangsintervju: 24.juni

Om arbeidsgiveren

IOGT i Norge ble stiftet i 1877 og er i stadig vekst, og har rundt 3000 medlemmer og 40 ansatte. Vi driver ruspolitisk påvirkningsarbeid, forebyggende tiltak og et utstrakt sosialt arbeid for rusavhengige og for barn og unge. Vi jobber for at det skal være lett å ta rusfrie valg, og vil bidra til et trygt og inkluderende samfunn.

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson: Sigrun Stenersen Espe - 47 61 25 91

18.00 7. juni - 15.00 9. juni 2024

Åsane folkehøgskole i Bergen

17.00-19.00 16. juni 2024

Røde Kors konferansesenter i Hausmannsgate 5 i Oslo

17.00-23.00 22. juni 2024

Nesodden, Kirkevik

Nyheter

- Snart vert det stabilt varmare i vêret får vi tru. Då er det å håpe at born og vaksne kan vere i sommarfint samvær både ute og inne. Dette skriv Per-Arne Lillebø, Hjørdis Almelid Vikenes i avisa Vestlandsnytt. Dei er engasjerte i kampanjen "Fyll ferien".

Landsmøtet bestemte i fjor at IOGT skulle gjennomføre en grundig gjennomgang av seg selv for å kunne stå frem som en sterkere organisasjon i 2027. Da er det 150 år siden IOGT ble stiftet i Norge.

Fremtidskonferansen 2024

I fjor ble det i mange byer rapportert om fyll i gatene på 17.mai. Og folk flest er enige om at alkoholkonsumet denne dagen er et problem. I en meningsmåling Kantar har gjort på vegne av IOGT svarer 55 prosent at de er enige i at det drikkes for mye alkohol i samvær med barn på 17.mai.