Alkoholbruk på offentlig plass

I Norge er det forbudt å drikke alkohol på offentlig plass. De fleste land i Europa har lignende reguleringer. 

Forebyggingsplattform