Det skal være lett for ungdom å ta rusfrie valg!

26. mars arrangerte IOGT politisk debatt i Molde. Tema var rusforebygging for de unge. IOGTs politiske rådgiver oppfordret til å øke midlene til forebyggingsarbeidet.

IOGT jobber lokalpolitisk for en mer solidarisk ruspolitikk. Som frivillig kan du være med å påvirke ruspolitikken i din kommune.

Barn og unge har rett til en trygg og rusfri oppvekst. Det kan kommunepolitikerne legge til rette for, ved å satse på de unge og på forebygging.

I år er det lokalvalg, hvor vi vil sette ruspolitikken på agendaen. Vi ønsker at kommunene forvalter alkoholloven med hensyn til innbyggernes trygghet og trivsel. Vi lanserer nå en rapport om lokal ruspolitikk sammen med Actis.

Utelivet skal være for alle, men utrygghet som følge av overskjenking og vold gjør at mange ikke får de positive opplevelsene de ønsker når de er ute på byen.