Får den jeg verver en velkomstgave?

Det nye medlemmet får 1 vervepoeng i velkomstgave og kan altså velge å hente ut en valgfri velkomstgave til et poeng eller spare poenget og samle flere poeng ved å verve flere medlemmer selv og dermed oppnå en finere gave.
Vis gjerne frem premieoversikten og fortell om ordningen med vervepoeng i velkomstgave når du verver. 

Bonuspremie

Hvis vi når landsmøtets vervemål om 700 nye medlemmer i 2024 trekker vi en bonuspremie:

Vinn en reise med Forut til Sri Lanka eller Nepal. (Du kan gi premien til en venn)

Hvem kan vinne?
Alle som har betalt medlemskontingent i 2024 får et lodd. I tillegg får du et lodd for hvert nye medlem du verver.

Bonuspremien trekkes ev. i januar 2025.