Standard objektvisning. Klikk for å lage en ny tilpasset mal, Node-ID: 813, Objekt-ID: 857

Hordaland

Hordaland

18.00-20.00 20. september 2018
20. september 19:00

Concordiabygget i Skedsmogt 7 i Lillestrøm

18.00-20.00 24. september 2018
17.30-19.30 25. september 2018
18.00-20.00 25. september 2018

Nyheter

Hvordan påvirker økende forskjeller og det flerkulturelle samfunnet ungdommens rusbruk? Forskere og fagpersoner kommer for å snakke om ungdommens livssituasjon og inkluderende rusforebygging. 

Cannabis-industrien vokser og er en drivkraft for legalisering og normalisering av cannabis, skriver generalsekretær Widnes i Klassekampen 16. juli som svar til Foreningen for human narkotikapolitikk.

IOGT i Norge lanserte 10. juli en rapport på Dagsrevyen som viser at 1 av 5 har hatt ubehagelige opplevelser knyttet til drikking på offentlig plass. IOGT ber politiet gjøre mer for å redusere drikking av alkoholbruk  i parker og på strender.