Fylker

Skoler

Felleskalender

Juni 2019

5 juni

5. juni 10:12

17 juni

10.00 17. juni - 15.00 21. juni 2019

17 juni

10.00 17. juni - 15.00 21. juni 2019

24 juni

10.00 24. juni - 15.00 27. juni 2019

24 juni

10.00 24. juni - 15.00 27. juni 2019

Møteplaner for de avdelingene som har slike program: