Fylker

Skoler

Felleskalender

November 2018

1 nov

1. november 14:00

Sted: Scandic Parken Hotel

IOGT Region Midt-Norge inviterer til inspirasjonsseminar på Scandic Parken i Ålesund, torsdag 1. november 2018- kl 14.00. Seminaret er også tilgjengeleg for andre interesserte.

15 nov

9.30-14.00 15. november 2018

Intro-foredrag om norsk alkoholkultur

28 nov

17.30-19.00 28. november 2018

Sterk&Klar-foreldretreff om cannabis og foreldre som forebyggere

Møteplaner for de avdelingene som har slike program: