Fylker

Skoler

Felleskalender

Mars 2019

5 mars

18.00-20.00 5. mars 2019

Foreldretreff om alkohol, cannabis, debut og forebygging

Påmelding

6 mars

18.00-20.00 6. mars 2019

Foreldretreff om alkohol, cannabis, debut og forebygging

Påmelding

13 mars

18.00-20.00 13. mars 2019

Foreldretreff om alkohol, cannabis, debut og forebygging

Påmelding

14 mars

18.00-20.00 14. mars 2019

Foreldretreff om overgangen fra ungdomsskolen til videregående; alkohol, cannabis og russetid.

Påmelding

20 mars

18.00-20.00 20. mars 2019

Foreldretreff om overgangen fra ungdomsskolen til videregående; alkohol, cannabis og russetid.

Påmelding

27 mars

18.00-20.00 27. mars 2019

Foreldretreff om overgangen fra ungdomsskolen til videregående; alkohol, cannabis og russetid.

Påmelding

27 mars

18.00-20.00 27. mars 2019

Foreldretreff om overgangen fra ungdomsskolen til videregående; alkohol, cannabis og russetid.

Påmelding

28 mars

18.00-20.00 28. mars 2019

Foreldretreff om overgangen fra ungdomsskolen til videregående; alkohol, cannabis og russetid.

Påmelding

31 mars

11.00-17.00 31. mars 2019

Alle medlemmer er velkomne på årsmøtet og har tale og forslagsrett dersom møtet ikke bestemmer noe annet. Alle som skal delta må melde seg på.

April 2019

2 april

18.00-20.00 2. april 2019

Foreldretreff om overgangen fra ungdomsskolen til videregående; alkohol, cannabis og russetid

Påmelding

Møteplaner for de avdelingene som har slike program: