IOGT i Molde

Leder: Bjørn Austigard
Mobil: 97661964
E-post: kjeura@online.no 

Møter ca annenhver onsdag kl. 19:00-21:30 i Kyllingstua, Romsdalsmuseet. 

MØTEPLAN HAUSTEN 2018

Møta vil også bli annonsert i Budstikka.

5. sept.Dagrun Gj. Austigard, Bjørn Austigard, Malene Sylte, Terje Haug. FORUT-utlodding.

19. sept. Søren Høj, Anne-Karin Høj, Olav Anders Aasen.
3. okt. Arne Sandøy, Bjørg Sandøy, Anne-Grete Berg. FORUT-utlodding.
17. okt. Bjørn Austigard, Dagrun Gj.Austigard, Malene Sylte, Terje Haug.
31. okt. Bjørg Sandøy, Arne Sandøy, Anne-Grete Berg. FORUT-utlodding.
14. nov. Anne-Karin Høj, Søren Høj, Olav Anders Aasen.
28. nov. JULEMØTE. Eigen komité.

Alle ordinære møte: kl. 19.00-21.30 i Kyllingstua, Romsdalsmuseet.

FORUT-utloddinga er eit uhøgtidleg åresalg til inntekt for FORUT sitt gatebarnprosjekt i Nepal.

VELKOMMEN TIL TRIVELEG SAMVÆR!

Møta er opne for alle, og det er heilt uforpliktande å komme. Vi blir glade for å treffe alle som kjem, og målsettinga er at alle skal trivast. Vi har ikkje rituelle møte, men følgjer likvel eit visst mønster: Først ei avdeling der vi tek opp aktuelle saker (om vi har noka!), så ein god pause med kaffe/te, snittar og kake, mat og prat, og til slutt ei programavdeling som den oppsette møtekomiteen har ansvaret for.

18.00-20.00 17. oktober 2018
11.00-17.00 20. oktober 2018

Concordiabygget, Skedsmogt 7, Lillestrøm

18.00-20.00 22. oktober 2018
18.00-20.00 23. oktober 2018
31. oktober 19:00

IOGT Godtemplernes Hus i Ålesund, Keiser Wilhelmsgate 7

Nyheter

Bruker du de mulighetene du har til å diskutere rus i hverdagen? Årets regionkonferanse i Øst-Norge vil gi deg faglig påfyll og praktisk trening i hvordan du driver god forebygging gjennom de små samtalene rundt cannabis og alkohol. 

Hvordan påvirker økende forskjeller og det flerkulturelle samfunnet ungdommens rusbruk? Forskere og fagpersoner kommer for å snakke om ungdommens livssituasjon og inkluderende rusforebygging. 

Cannabis-industrien vokser og er en drivkraft for legalisering og normalisering av cannabis, skriver generalsekretær Widnes i Klassekampen 16. juli som svar til Foreningen for human narkotikapolitikk.