Region Øst

Regionen omfatter: Oslo, Akershus, Oppland, Hedmark og Østfold. 

 

Espen Dahl Svendsen

Regionleder, IOGT region øst

415 11 655

(Fjern SPAMFILTER fra adressen)

Mari Marthe Katt-Ugle

Regionkonsulent, Region Øst-Norge og Kampanjeleder Hvit jul

Torggata 1, 0181 Oslo

47 97 34 02

(Fjern SPAMFILTER fra adressen)

Her finner du nyttige dokumenter for medlemmer i regionen, som arbeidsplan, årsmelding, håndbok og nyhetsbrev.

Områder:

Kontaktperson: Ingolf Aurlund
Mobil: 45853462
E-post: flogni@online.no

Kontaktperson: Houda Zammali
Mobil: 414 18 440
E-post: houda@iogt.no

Kontaktperson: Alfred Isaksen
Mobil: 98127318
E-post:  alfred.isaksen@fredfiber.net

Avdelinger:

Leder: Fredrik Saugstad
Mobil: 977 56 206 
E-post: Fredrik.Saugstad@hotmail.com

Møter første torsdag i måneden kl. 11.00 på Lambertseter gård

Leder: Per Janssen
Tlf: 952 14 571        
E-post: per-jans@online.no

Møtene holdes på Nordre Skøyen Hovedgård kl. 19.00.

Adresse: Skedsmogt 7, 2000 Lillestrøm 
E-post: iogt.concordia@gmail.com

Hjemmeside: www.iogt-concordia.no

Kontaktperson: Bjørg Fohlin
Mob: 90634529

Møter: Hver torsdag kl 1900 i Concordiabygget

Lørdagskafe: Hver lørdag i vintersesongen kl. 11.30-14.00 i Concordiabygget. 

Leder: Bjørg Midtbø Sørli
Mobil: 48 60 03 17
E-post: bjorgm.sorli@outlook.com

Møtene holdes om formiddagen, 2. torsdag i måneden,  privat.

Leder: Espen Dahl Svendsen
Tlf: 41 51 16 55
E-post: espen.svendsen@dnb.no

Leder: Stein Rohde-Hanssen
Mobil: 9001 8080
E-post: stein@rohde-hanssen.no

Møtene holdes privat. 

Leder: Svein Sæterdal
Tlf: 97 79 96 45
E-post: sveinsaeterdal2@gmail.com      

Møter annenhver tirsdag kl. 19 på Lambertseter gård, Langbølgen 2B i Oslo

Leder: Aage Wiik                

Tlf: 67 90 37 67  
E-post: aageola@yahoo.com   

Møte hver annen torsdag såfremt intet annet vedtatt.

Leder: Reidulv Kleppe
Mobil: 416 88 771

Møtene på rundgang mellom medlemmene. Møtene begynner kl. 19.00.

Leder: Kirsten Tangen
Tlf: 93033055
E-post: ki-tang@online.no

Møter annenhver søndag kl 19.00 i losje Vårsols lokale, Fr. Nansensv 13 B, 2816 Gjøvik

Kontaktperson: Erling Haakon Günter
Mobil: 410 04 009
E-post: er-guent@online.no

Kontaktperson: Alexander Farmann
Mobil: 971 25 654
E-post: 1971farmann@gmail.com

Leder: Steinar Kløverød
Tlf: 92 60 35 98     
E-post: steinarkloverod@gmail.com

Møtene holdes i KABBs lokaler i Skogveien 22, 1831 Askim

Leder: Turid Folkestad
Mobil: 934 02 614
E-post: turid.folkestad@gmail.com

Ledestjernen har møte en torsdag i måneden.

Kontaktperson: Magnus Vidir Klingenberg
Mobil: 94 11 20 09  
E-post: magnus.vidir@yahoo.no

Møtetid annen hver tirsdag (like uker) kl. 19.00 på lokalet "Fremtiden", Pellygata 70, Sarpsborg 

Leder: Jan Erik Lund
Mobil: 988 02 088
E-post: j-e-lu@outlook.com

Møtene holdes på familiesenteret i Rakkestad første tirsdag i måneden kl. 19.00