Om oss

IOGTs visjon er at alle mennesker skal kunne leve frie, rike og meningsfylte liv,
og en verden hvor rusmidler ikke står i veien for dette. Derfor arbeider vi for en politikk som kan redusere forbruket og skadene, vi har forebyggende prosjekter og et omfattende sosialt arbeid for å støtte de som sliter med egne og andres rusproblem.

Rusproblemer kan best forebygges gjennom en bred folkelig mobilisering og en politikk som regulerer omsetningen. Da må tradisjonene rundt alkoholbruk utfordres. Vi vil bidra til at flere setter spørsmålstegn ved rollen som alkohol og andre rusmidler har i vår kultur, og gjøre det enklere å ta rusfrie valg.

iogtbilde

ARBEIDSOMRÅDER
Vi har valgt disse hovedarbeidsområdene –

* Vi skal være en av Norges viktigste ruspolitiske organisasjoner. Vi skal arbeide for en alkohol- og narkotikapolitikk som forebygger og lindrer skadene.

* Vi skal gjøre det lett å ta alkoholfrie valg, og skape forståelse for at slike valg gir mindre russkader.

* Vi skal tilby trygge og utviklende opplevelsesarenaer. Vi skal støtte foreldre og andre med oppdrageransvar for barn og ungdom.

* Vi skal drive internasjonalt solidaritetsarbeid, men særlig vekt på å forebygge alkohol- og narkotikaproblemer

* Vi skal drive forebyggende tiltak for mennesker i risikosonen for rusproblemer

* Vi skal hjelpe hjelpe alkohol- og narkotikaskadde til bedret livskvalitet og styrke deres mulighet for samfunnsdeltakelse.

ORGANISASJON
VI har i dag litt over 4000 medlemmer. IOGT har delt landet inn i fem regioner, og har nesten 60 lokale avdelinger rundt om i landet. Organisasjonen ledes av et sentralstyret hvor Hanne Gade Ringdal er styreleder. Vi har sentralkontor i Torggata 1 i Oslo sentrum, og ellers prosjektansatte andre steder i landet.

Vi startet opp i Norge så langt tilbake som i 1877 i Porsgrunn. Da hadde vi allerede vært aktive i andre land i flere år. Den første IOGT-organisasjonen ble dannet i USA i 1851.

SAMARBEID MED BARNE- OG UNGDOMSORGANISASJONENE
VI har et nært samarbeid med vår barneorganisasjon Juba og ungdomsorganisasjon Juvente. Disse driver også ulike forebyggende prosjekter. Du finner mer informasjon på www.juvente.no og www.juba.org

DSC_2143

INTERNASJONALT
Vi driver også et internasjonalt arbeid gjennom solidaritetsorganisasjonen FORUT, som vi driver sammen med Juvente og Juba. FORUT har av norske utviklingsorganisasjoner spesialisert seg på spørsmål omkring rus som utviklingshinder. Vi er også med i et internasjonalt nettverk gjennom IOGT Internasjonalt. Se www.iogt.org