Reguler pris og tilgjengelighet

Gjennom en ansvarlig og restriktiv alkoholpolitikk oppnår vi lettest store resultater på forebyggingssiden. Fysisk tilgjengelighet, pris og reklameforbud er våre viktigste virkemiddel for en god alkoholpolitikk.

Det trengs en landsby for å oppdra et barn.

Det samme gjelder oss voksne. Ditt valg betyr noe for andre. Om du syns det er greit å drikke én øl sammen med barna dine, syns kanskje naboen det er greit med to. Og den med alkoholproblemer drikker enda flere. Barna ser at dette er noe alle voksne gjør og får dermed et inntrykk av at det er helt greit. Terskelen for å si fra heves. Muligheten for å avdekke problemer vanskeliggjøres. Skal flere barn vokse opp i trygge hjem må totalforbruket av alkohol ned.

Verdens Helseorganisasjon (WHO) topp tre anbefalinger  

For å forebygge rusproblemer er vi avhengig av en god alkoholpolitikk som tar tilgjengelighet, pris og reklameforbud på alvor. Dette er Verdens Helseorganisasjon sine topp tre anbefalinger for å begrense alkoholskadene i samfunnet. Om vi bruker de virkemidlene vi har til å regulere disse tre tingene kan vi forebygge mye problemer og spare samfunnet for store kostnader. Heldigvis er vi i Norge allerede blant de beste i verden på dette. Vi burde juble over høye ølpriser og vinmonopolet!

Pris som forebygging. 

Et høyt avgiftsnivå på alkohol er et av de viktigste og mest effektive virkemidlene vi har for å dempe alkoholforbruket. Vi i IOGT er opptatt av at avgiftene må følge utviklingen i kjøpekraft. Ved å holde et høyt prisnivå som reguleres gjennom skatter og avgifter holder vi totalforbruket nede. Dette gjelder spesielt blant unge voksne og ungdommer som er i ferd med å utforske og etablere sitt forhold til alkohol. Ved å ha høye priser sørger vi for at de drikker mindre enn de ellers ville gjort.

Fysisk tilgjengelighet – skjenkebevillinger, åpningstider og Vinmonopolet 

Fysisk tilgjengelighet er et viktig politisk virkemiddel, og det handler om både antall skjenkebevillinger, åpningstider for butikker og skjenkesteder, skjenkekontroller og ikke minst ordningen med Vinmonopolet. Ved å ha strenge regler for hvem som får lov å servere alkohol, når det er tillatt og kjøpe alkohol og hyppige kontroller på om reglene overholdes sørger vi for at totalkonsumet holdes nede og at det blir enklere å ta rusfrie valg både til hverdags og til fest.

Vinmonopolet er et viktig og populært forebyggende tiltak som klarer å balansere godt mellom å være kundevennlig og bidra til å gjøre alkohol litt mindre tilgjengelig, samtidig som å være en meget populær og kundevennlig forhandler. Ved å beholde ordningen med Vinmonopolet holder vi sterkøl, vin og brennevin unna butikkene, som igjen bidrar til å holde totalkonsumet nede.

Solid reklamforbud i Norge.

Den norske reguleringen av alkoholreklame er viktig for å holde forbruket lavt og støtter opp om målene med alkoholloven, som er å redusere og forebygge skader fra alkohol. Det er flere elementer som gjør at den norske reguleringen utpeker seg som solid. 

For det første er det norske forbudet er et forbud som gjelder all massekommunikasjon med intensjon om å markedsføre et produkt, uavhengig av metode eller middel. Et viktig element i den norske lovgivningen er at reguleringen er medienøytral. Det betyr at alle plattformer for kommunikasjon er omfattet av reguleringen, inkludert nye kommunikasjonsarenaer som sosiale medier og etikett/emballasje av produktene. 

For det andre inkluderer det norske reklameforbudet også varer med samme merke eller kjennetegn som alkoholdig drikk. Dette inkluderer drikkevarer, men også andre produkt som for eksempel hatter, skjerf og t-skjorter. Det er heller ikke lov å reklamere for alkoholfrie produkter med samme merke eller kjennetegn som en alkoholholdig drikk. 

Men er det så farlig med bare litt?

Sverige er et eksempel på hvordan en liberalisering i lovgivning mot alkoholreklame kan føre til store endringer når det gjelder eksponeringen av alkoholprodukt. Sverige hadde et forbud mot all form for alkoholreklame frem til 2003. I 2003 ble det en liberalisering som følge av en rettsavgjørelse, kalt «Gourmetmålet». Det ble da lov med alkoholreklame i trykte media, slik som aviser og tidsskrifter, for alkoholholdig drikk opp til 15 volumprosent alkohol.

Bildet under viser utvikling av kroner brukt på alkoholreklame i Sverige fra 2000 til 2014. Det er ikke gjort noen studier på hvor mye alkoholsalget eller forbruket økte i tilsvarende periode, men det vi vet er at reklame fungerer. Blir det brukt mye penger på reklame vil det også selges mer av produktet det reklameres for. I så måte er grafen under skremmende.

 

 

17.00-23.00 22. juni 2024

Nesodden, Kirkevik

Nyheter

IOGTs bistandsorganisasjon FORUT har signert en ny rammeavtale med Norad på over 200 millioner kroner. Pengene skal FORUT bruke på å gjøre verden tryggere for barn.

- Snart vert det stabilt varmare i vêret får vi tru. Då er det å håpe at born og vaksne kan vere i sommarfint samvær både ute og inne. Dette skriv Per-Arne Lillebø, Hjørdis Almelid Vikenes i avisa Vestlandsnytt. Dei er engasjerte i kampanjen "Fyll ferien".

Landsmøtet bestemte i fjor at IOGT skulle gjennomføre en grundig gjennomgang av seg selv for å kunne stå frem som en sterkere organisasjon i 2027. Da er det 150 år siden IOGT ble stiftet i Norge.

Fremtidskonferansen 2024