Lørenskogs fremtid

Leder: Aage Wiik                

Tlf: 67 90 37 67  
E-post: aageola@yahoo.com   

Møte hver annen torsdag såfremt intet annet vedtatt.

Møte i Folkets Hus, Ole Liansvn. 4D, 1472 Fjellhamar

Hver annen torsdag såfremt intet annet vedtatt.

 

Styreleder:  Aage Wiik, Bibliotekgt. 34, 1473 Lørenskog

                Tlf: 67 90 37 67  E-post: aageola@yahoo.com      

Sekretær:     Roy Hagen, Margarethas vei 37, 1473 Lørenskog

                Tlf: 91 60 04 31 E-post: royernh@gmail.com

Øko.leder: Per Ole Braathen, Haneborgvn. 58b, 1472 Fjellhamar

                Tlf: 67 90 53 74 E-post: Per.Ole.Braathen@gmail.com

Styremedlem: Arnhild Lauveng, Sørlistien 2, 1473 Lørenskog

Varamedlem: Abed Burkan, Symrevn. 27, 1470 Lørenskog

                 Vidar Bøe, Gamle Bjørndalsvn. 4, 1476 Rasta

 Finansnemd: Roald G. Nilsen, Kari Knoph Gulbrandsen, Inger Betsy Torp og Egil Schanke

 

GLOBUSHYTTA - Sjusjøen

Styret: Per Ole Braathen, Abed Burkan, Grethe Wiik

 Utleie: Per Ole Braathen, tlf. 67 90 53 74. E -post: Per.Ole.Braathen@gmail.com

 

IOGT -Lørenskog avslutter møtesesongen torsdag 24. mai med et nostalgisk program vedr. Norges Godtemplar Ungdomsforbund. Det er Arild Sandøys film jubileumsfilm om NGU , laget til 2009. Det er en arbeidskopi, men i farger og med lyd - fra en rekke av de aktiviteter NGU hadde. Folkets Hus, Dovresenteret, Ole Liansvn. 4d, l472 Fjellhamar kl. l9.00

SKOGBLOMSTEN, Juba-laget tilknyttet Lørenskogs fremtid, har sin avslutning for sesongen mandag 4. juni med FORUT - kveld på Kjenn Ungdomsskole kl. l7.00 med leirinformasjon, is - bar, m.v.

Skogblomsten er i gang med å øve inn Dyrene i Hakkebakkeskogen. 28 "skuespillere" - 8 manns orkester. Forestillinger 23. til 28. november i Lørenskog Hus. 

07.06: tur.          

18. august 12:00

IOGT-huset Fremtiden - Pellygata 70 i Sarpsborg

Nyheter

56 % mener det generelt drikkes for mye alkohol i sommerferien når barn er tilstede.

IOGT søker om frivillighetskoordinator på Sammen-senteret vårt i Sandefjord.

- Vi må få på plass en nasjonal alkoholstrategi slik at vi kan få retning og mål for den forebyggende innsatsen. Det sa generalsekretær Hanne Cecilie Widnes under høringen om en offensiv alkoholpolitikk i dag.