Bli fast giver til IOGT

Nå kan du være med på å støtte vårt forebyggende og sosiale arbeid.Vi arbeider for å forebygge rusproblemer gjennom programmer som Sterk&klar og Enestående familier. Du kan også gi penger til vårt sosiale arbeid i flere norske byer hvor vi har aktivitetssentra for rusavhengige.

Fyll ut skjemaet nedenfor så sender vi deg en AvtaleGiro-blankett i posten. Fyll ut blanketten og returnerer den til oss så snart som mulig.  Om du ønsker å gi en enkeltgave kan du også gi den til kontonummer 3000 30 67137 eller via en av de andre  betalingsmetodene for enkeltgaver. Om du gir gaver over 500.- gir det muligheter til å få trukket av beløpet på skatten. Send oss ditt personnummer om du ønsker dette.