Møteplassen

Lavterskeltilbud til ungdommer som sliter

Møteplassen er et lavterskeltilbud til ungdommer som sliter på skolen eller ikke klarer å komme seg inn i arbeidslivet.

Prosjektet drives i samarbeid med Karmøy kommune som et sekundærforebyggende tiltak for ungdom mellom 16 og 25 år. Dette tiltaket er beregnet på ungdom som har ulike problemstillinger som gjør at de vanskelig kan fungere godt i et ordinært ungdomstilbud. Hit kommer ungdom med “lettere” psykiske lidelser som nedstemthet, depresjon, sosial angst, skolevegring osv. Noen har problemer med rus eller andre forhold i hjemmet.

Flere ungdommer som kommer til oss, tar kontakt på eget initiativ. Andre blir “henvist” fra foreldre/foresatte, skole, PP-tjenesten, barnevernet, NAV o.l. Møteplassen har god kontakt og godt samarbeid med flere offentlige og private instanser.

"

- Vi kan komme i kontakt med ungdommene på en annen måte enn det politiet og barnevernet gjør. Her der det de som velger å komme eller ikke, og kan gå ut av døra om det synes at nok er nok, sier Anne Therese Buer på møteplassen i Kopervik.

"

Gjennom samtaler og aktiviteter ønsker vi å bidra til et godt og menigsfullt liv. Hos oss vil ungdommen treffe voksne som har tid og lyst til å høre på dem. Vi vil sammen med ungdommen ta tak i det som er vanskelig, men også ha det kjekt i lag!

Vi har tett oppfølging med alle brukerne, – både individuelt og i grupper. Vi setter opp aktiviteter etter deres ønsker. Eksempler på individuelle aktiviteter (én ungdom/én voksen) kan være trening på Nautilus, turer, øvelseskjøring, lese teori til førerprøven, båttur, spill osv. Aktiviteter i gruppe kan være matlaging, forskjellige sportsaktiviteter, klatring, film, hobbykveld, film, osv.

Vi ønsker at Møteplassens lokaler skal være et samlingspunkt for den gode samtalen og sosialt samvær.

Møteplassen

Hovedgaten 37/39
4250 Kopervik.

Kontaktperson:
Anne-Therese Buer
474 85 944
anne.therese.buer@iogt.no

 

Kart i google