Meld deg på nyhetsbrev for frivillige

Vil du være med å jobbe politisk for å gjøre det enklere for ungdom å ta rusfrie valg i din kommune? 
Skriv deg på e-postlisten, så sender vi deg tips om hvordan du kan bidra. 

Spørsmål merket * er obligatoriske.

#Rusfrittvalg

Våre tre hovedoppfordringer til lokalpolitikere:

  • Sett hensynet til barn og unge først i skjenkepolitikken.
  • Tilby ungdom attraktive og rusfrie fritidsarenaer. 
  • Legg til rette for organisert foreldresamarbeid.

Aktiviteter: