Om "Er du enig?"-kampanjen

La oss sette ruspolitikk på dagsorden!

Er du enig-kampanjen er et verktøy for å snakke med lokalpolitikere om alkoholpolitiske virkemidler som virker.

Barn og unge skal være trygge i sitt lokalmiljø uten å måtte forholde seg til rusmidler og berusede voksne. De skal få en god barndom som forebygger at de selv får problemer. Det høres selvsagt ut, og sammen kan vi få gjennomslag for en trygg ansvarlig politikk.

Det er IOGT i Norge som står bak kampanjen, men alle som er enig kan delta.

Bestill kampanjemateriell