Er du enig i at det drikkes for mye alkohol på 17.mai når barn er tilstede?

55 prosent at de er enige i at det drikkes for mye på 17.mai når barn er tilstede. Er du enig?

17. mai er barnas dag, med barnetog, is og pølser. I Norge er vi stolte av tradisjonen etter Wergeland med barnetog som vår unike nasjonaldagsfeiring. 17. mai er en stor gatefest for alle som vil delta og vi er enige om at barna skal stå i sentrum for feiringen. Til tross for dette preges mange hjem og gater av berusede mennesker etter champagnefrokoster og høyt alkoholinntak. Dette påvirker barns trygghet og glede. Vi oppfordrer derfor til å være edru på 17. mai. La oss alle gjøre det vi kan for at skal nasjonaldagen blir en trygg, morsom og viktig dag for alle barn!

Engasjer deg!

1.mai går startskuddet for IOGTs 17.mai-kampanje for å jobbe for at nasjonaldagen skal være en trygg festdag for alle barn. Vil du være med i kampanjen? Vi har laget buttons, ballonger, løpesedler og plakater, som du kan bruke for å spre dette budskapet der du bor. Du kan bestille materiell om du vil stå på stand eller dele ut løpesedler i postkasser. Følg også IOGT i Norge på Facebook og Instagram og del våre 17. mai-innlegg derfra. Du kan feks dele et av disse bildene.
Du trenger ikke være medlem for å delta i kampanjen, men meld deg gjerne inn for å støtte vårt arbeid

Bestill kampanjemateriell

Velg alkoholfritt på 17. mai

Undersøkelsen ble gjennomført i september 2023 av Kantar på oppdrag for IOGT i Norge. Det var totalt 1125 respondenter (559 menn og 566 kvinner) fra hele landet.

IOGTs ønske for nasjonaldagen er at voksne er bevisst sitt ansvar som trygge voksne og gode rollemodeller, og bidrar til at dagen blir hyggelig for både store og små.

Barn trives best med edru voksne

IOGT oppfordrer voksne til å sette barna først på 17. mai og velge en alkoholfri feiring.

IOGT oppfordrer lokalpolitikere til ikke å tillate skjenking av alkohol på 17. mai før kl 16

Barn og familier skal oppleve trygge og gode miljø uten alkohol på 17. mai. Skjenking av alkohol bør derfor ikke bli tillatt før kl 16 på 17. mai.

Barn trenger trygge voksne på 17. mai 

Det er mange mennesker og mye som skjer på 17. mai. Dagen kan være stressende for både små og store. De små trenger trygge voksne for å regulere sine egne følelser i stressende situasjoner.