Fagdager om forebygging

På våre fagdager samles politikere, fagfolk og representanter for frivillige organisasjoner til ruspolitisk oppdatering og gjennomgang av utfordringene i sitt lokalsamfunn. 

Vi har med oss flere gode foredragsholdere hver gang som er med å belyse ruspolitikken fra ulike sider, og sette fokus på betydningen av at kommunene driver et godt og effektivt forebyggende arbeid.

Det har vært god oppslutning om konferansene og vi har derfor fått et godt inntrykk av hva som rører seg i de lokale ruspolitiske diskusjonene ulike steder i landet. IOGT har på denne måten bygget opp bred kompetanse på ruspolitikk og har etter hvert et stort nettverk av aktører på rusfeltet.

Trygg ungdomstid

Politisk rådgiver:

David Pletten Aasgard

97971059

david.pletten.aasgard@iogt.no

 

Er du enig-kampanjen er et verktøy for å snakke med lokalpolitikere om alkoholpolitiske virkemidler som virker.

Les mer på: erduenig.no