Ungdom og alkohol

De siste årene har vi sett en klar trend til reduksjon av ungdomsdrikkingen.

I den siste ESPAD-undersøkelsen sier 48 prosent av 15- og 16-åringene at de aldri har drukket alkohol, og 54 prosent at de ikke har drukket siste året. Dette er en nedgang siden 1995 fra 21 og 28 prosent.

Det er ikke klart hva nedgangen skyldes. Willy Pedersen har i denne artikkelen pekt på noen viktige faktorer -

 • Endrede fritidsvaner – bruk av sosiale medier og nettbaserte aktiviteter.
 • Påvirkning fra andre ungdommer med innvandrerbakgrunn, hvor forbruket og antallet som ikke drikker er lavere enn blant etnisk norske.
 • En reaksjon mot foreldregenerasjonens drikkevaner.
 • Helse- og treningstrend.
 • Press fra skolen hvor det er viktig å gjøre det bra.

Les mer om trendene i Rusmidler i Norge 2015

Trenden med redusert ungdomsdrikking er noe vi også ser i andre land, som i SverigeDanmark (selv om de fortsatt ligger på toppen i Europa), Storbritannia og Australia.

Hvor ungdom drikker

”Hjemme hos andre” er det stedet flest ungdommer har drukket seg fulle. Blant ungdommer som har drukket seg fulle minst en gang, svarer over 90 % at de har gjort det hjemme hos andre.  33 % oppgir å ha drukket seg fulle på et utested. Flere jenter har drukket seg fulle enn gutter.

Les et sammendrag av artikkelen fra 2010 om hvor ungdom drikker seg fulle her

Farligere for ungdommer

Trass i de positive trendene er det fortsatt et for høyt forbruk i mange miljøer. Det er flere grunner til at alkohol kan være farligere for ungdom enn for voksne. Hjernen hos ungdommer er ikke ferdig utviklet og fyllekuler kan ha en negativ påvirkning på hjernens utvikling. Se f.eks denne rapporten fra amerikanske helsemyndigheter. Den konkluderer bl.a med at “Recent research shows that adolescent alcohol use has the potential to trigger long-term biological changes that may alter an adolescent’s development as well as affect the adolescent’s immediate behavior…” og “Animal studies show that a sustained pattern of bingelike drinking in adolescence affects memory, alters sensitivity to motor impairment, and damages frontal-anterior cortical regions (Crews et al. 2000Spear and Varlinskaya 2005White and Swartzwelder 2005). The frontal cortex is important in the development of self-regulation, judgment, reasoning, problem-solving, and impulse control.”

Eller denne fra den danske psykiateren Jakob Ulrichsen.

Korus Vest i Stavanger (Kompetansesenter for rus i Rogaland) har satt opp følgende argumenter for hvorfor alkohol er farlig for ungdom 

 • Små kropper tåler mindre alkohol enn store kropper
 • Man havner ofte i krangel under alkoholpåvirkning
 • Ungdom bedømmer dårlig konsekvensene av egen drikking og risikoatferd
 • Risikoen for alle typer ulykker økes under alkoholpåvirkning
 • Vold og alkohol henger sammen. Både voldsofferet og voldsutøveren er ofte alkoholpåvirket.
 • Risikoen for senere problembruk er langt større for den som drikker mye og ofte i ungdomstiden.
 • Nesten alle som prøver narkotika for første gang er påvirket av alkohol.

Forebyggingsplattform

Antatt grad av helsefremmende og forebyggende effekter av våre tiltak.

Vi får midler til mye av vårt forebyggende arbeid fra Helsedirektoratet. Dette er hva vi har skrevet i søknaden omkring det faglige grunnlaget for våre valg i forebyggingsarbeidet.