3) Vi er gode på forebygging av rus – men må fortsatt ha mål om lavest mulig bruk

Ifølge ESPAD-undersøkelsen er bruken av både alkohol og cannabis blant 15-16 åringer i Norge lav sammenlignet med andre europeiske land. Likevel har om lag 50 % av norske 15-16 åringer drukket alkohol det siste året, og en av fem svarte at de har vært fulle.

Folkehelseinstituttet (FHI) gjennomførte i 2021 en undersøkelse om cannabis, Cann2021. Denne viser at en av fem elever rapporterte erfaring med bruk av cannabis, dvs. 20 % av elevene hadde brukt cannabis noen gang, og kun 15 % siste 12 måneder og 6,2 % siste 30 dager. Blant dem som oppga bruk siste 12 måneder, hadde de fleste (56 %) brukt en til to ganger siste år.  

Forebygging må ha mål om fortsatt lav aksept for å bruke narkotika og at rusmidler er vanskelig tilgjengelig. De fleste unge har ikke prøvd eller bruker narkotika. Vi må derfor utvikle rusforebyggingsprogram rettet mot ungdom og har som mål å forsterke restriktive holdninger til bruk av alkohol og narkotika. Forebygging må alltid være det første og viktigste virkemiddelet i verktøykassa, og ungdommer som trenger endring i livene sine må få god og forpliktende oppfølging.

Ungdataundersøkelsen må gjennomføres jevnlig for å bidra til god dokumentasjon og kunnskap om situasjonen for unge.

Last ned brosjyre:

Last ned brosjyren "10 punkt for bedre rusforebygging" som pdf

IOGT i Norge

er en ruspolitisk organisasjon i vekst. Vi driver ulike rusforebyggende aktiviteter og et utstrakt sosialt arbeid for rusavhengige og for barn og unge. Vi jobber for å gjøre det lett å ta rusfrie valg og vil bidra til et trygt og inkluderende samfunn. IOGT er en livssynsåpen og partipolitisk uavhengig organisasjon.