DET SKAL VÆRE LETT Å TA RUSFRIE VALG

Nyheter fra IOGT

Den politiske avdelingen på kontoret er nå godt i gang med å engasjere seg og påvirke lokal alkoholpolitikk.

Forut er IOGTs egen bistandsorganisasjon. 16. juni inviterer Forut og IOGT Bryn til en hyggelig inspirasjonssamling  i Oslo med underholdning og historier fra FORUTs arbeid for trygge barn.

Sterk&Klar er IOGTs forebyggingsprogram for ungdomsskoleforeldre. 19. mars inviterer vi alle som jobber i skolen og med ungdom til gratis fagdag med konkrete tips og verktøy. Forebygging er nøkkelordet.

Verveåret 2024 er i gang med 57 nye medlemmer i januar. Vi fortsetter dermed den gode trenden fra 2023.

IOGT avsluttet et hektisk år med fagdager både i prosjektet Trygg ungdomstid og Sterk&klar med fagdag i Tromsø.

Vi har behov for vikar og søker derfor etter en person til 60 % engasjement, foreløpig frem til 30.06.24 med deretter mulighet for fast ansettelse.

Søknadsfrist: Snarest