Kampanjer

IOGT i Norge, sammen med flere organisasjoner på rusfeltet, sier nei til forslaget til rusreform. Vi er blant annet bekymret for at forslaget vil føre til at ungdom med rusproblematikk vil bli overlatt til seg selv og at bruken av narkotika vil øke blant unge. 

Det er viktig at det ikke drikkes alkohol på offentlig sted.

Hvit jul-kampanjen oppfordrer voksne til å bære edru når de er sammen med Barn i julen.

Fyll ferien er en kampanje med fokus på barn som alkoholfri sone i sommerferien.

Det skal være lett for ungdom å ta rusfrie valg! Ungdom har rett på en rusfri fritidsarena.