Nasjonaldagen skal være en trygg festdag for alle barn. Vil du være med i IOGTs kampanje?
Vi har laget buttons, ballonger, løpesedler og plakater, som du kan bruke for å spre dette budskapet der du bor. Du kan feks stå på stand eller dele ut løpesedler i postkasser. Følg også IOGT i Norge på Facebook og Instagram og del våre 17. mai-innlegg derfra.
Du trenger ikke være medlem for å delta i kampanjen, men meld deg gjerne inn for å støtte vårt arbeid
Bestill kampanjemateriell

 


Om "Er du enig?"-kampanjen

La oss sette ruspolitikk på dagsorden!

Er du enig-kampanjen er et verktøy for å snakke med lokalpolitikere om alkoholpolitiske virkemidler som virker.

Barn og unge skal være trygge i sitt lokalmiljø uten å måtte forholde seg til rusmidler og berusede voksne. De skal få en god barndom som forebygger at de selv får problemer. Det høres selvsagt ut, og sammen kan vi få gjennomslag for en trygg ansvarlig politikk.

Det er IOGT i Norge som står bak kampanjen, men alle som er enig kan delta.

Bestill kampanjemateriell