Personvernerklæring

Denne personvernerklæringen forteller hvilke og for hvilket formål personopplysninger samles inn, og hvordan disse behandles av IOGT i Norge.

Generalsekretær Hanne Cecilie Widnes er på vegne av IOGT i Norge behandlingsansvarlig for IOGT sin behandling av personopplysninger. 

Formålet med behandlingen er i hovedsak å ha kontakt med deg som medlem, medspiller, frivillig eller deltaker på våre aktiviteter. Dette kan bety å gjøre evalueringer eller undersøkelser om hva du mener om organisasjonen, tilby deltakelse på aktiviteter, sende ut medlemsblad eller annen informasjon, samle inn penger eller gaver til IOGT samt å sende ut nyhetsbrev.

Grunnlaget for behandlingen
IOGT i Norge er forpliktet til å behandle personopplysninger på en forsvarlig måte, i samsvar med personvernloven.
Dine personopplysninger samles inn på følgende måte:

Ved innmelding som medlem eller medspiller
Ved innmelding lagrer vi følgende personopplysning:
Navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, kjønn og fødselsdato.

I registeret registreres også eventuelle verv i organisasjonen. Å inneha et verv er offentlig informasjon og publiseres på nettsidene.

I medlemsregistret ligger også betalingshistorikk over kontingent og eventuelle andre betalinger.

Tilgang til medlemsregisteret er nivåstyrt. Leder eller kontaktperson i område eller avdeling har tilgang til å se sine egne medlemmer lokalt. Regionleder eller kontaktperson i region har tilgang til medlemsopplysninger for regionen.  

I medlemsregisteret kan hvert enkelt medlem selv endre på sine innstillinger. For informasjon om hvordan dette gjøres ta kontakt på iogt@iogt.no

Et begrenset antall ansatte sentralt har tilgang til hele medlemsregisteret. De sentrale ansattes tilgang brukes i hovedsak for holde registeret oppdatert, holde oversikt over kontingentinnbetaling, bistå lokale tillitsvalgte og hente ut overordnet statistikk.

Ved utmelding merkes du med en gang som ikke-kontaktbar i medlemsregisteret, og vil ikke fremgå i noen medlemslister i IOGT. Av hensyn til dokumentasjon til statlige myndigheter beholdes opplysningene i registeret knyttet til det året du har vært medlem. Disse listene fjernes etter 3 år.

Ved påmelding på nyhetsbrev
Personopplysninger samles inn ved påmelding på nyhetsbrev. Du kan når som helst melde deg av nyhetsbrevet. Personopplysninger slettes etter at du har meldt deg av.

Ved påmelding til kurs og konferanser
Ved påmelding samler vi inn navn og de opplysningene vi trenger for kursadministrasjon og for evt. å ta inn kursavgift.
På noen kurs vil det legges ut deltakerliste til deltakerne på kurset. Disse vil kun bestå av navn og evt. hvem du representerer på arrangementet.
Om det er gitt samtykke lagres informasjonen for å gi deg tilbud om lignende aktiviteter senere. Ellers slettes informasjonen etter bruk.

Ved påmelding til en aktivitet
Ved påmelding samler vi inn navn og de opplysningene vi trenger for å gi deg et godt tilbud. Det kan handle om ting som oversikt over allergier eller spesielle dietter. Slike sensitive personopplysninger slettes etter bruk.

I perioden som du er deltaker i en aktivitet kan din deltakelse på aktiviteter bli lagret. Dette er fordi noen aktiviteter har et begrenset deltakerantall og vi har behov for å lage en prioritert liste. 

Alle personopplysninger slettes når du ikke lenger er deltaker i aktiviteten.

All statistikk og rapportering fra aktiviteter blir anonymisert.

I forbindelse med at du deltar i en digital kampanje eller en konkurranse
De personopplysningen vi samler inn og behandler er de opplysningene du sender inn i forbindelse med aktiviteten. Det kan være navn og adresseopplysninger, ditt standpunkt i en sak og lignende.

Formålet med behandlingen er å vise tilslutning til eller engasjement for kampanjen vi driver eller et konkret politisk spørsmål vi fremmer.

Dataene brukes i statistikk og til utsending av informasjon om kampanjen. Om det er gitt samtykke lagres informasjonen for å gi deg informasjon om tilbud tilknyttet kampanjen senere år. 

I forbindelse med at du gir oss en gave
I forbindelse med kjøp eller donasjon vil informasjon om betalingsmåte og kortinformasjon behandles, men kun for å gjennomføre betalingen. Om du samtykker til det vil vi samle inn personnummer og sende inn gaveopplysninger til skattemyndighetene for å innberette gaver over 500 kroner.

Av hensyn til tilsyn fra skattemyndighetene tar vi vare på listene i 5 år, som er lovens maksimum.

Informasjonssikkerhet
Alle personsensitive opplysninger ligger på eget område på vår server hvor kun behandlingsansvarlig har tilgang.
Unntak fra dette er opplysninger gitt i forbindelse med enkeltarrangement, som blir slettet etter arrangementet.

Rettigheter for den registrerte

Vi behandler dine personopplysninger i henhold til personopplysningsloven og gjeldende forskrifter. Det gjøres oppmerksom på at du kan kreve innsyn i egne personopplysninger, samt kreve retting eller sletting av opplysninger.

Det kan klages til Datatilsynet på behandling i strid med reglene.

Leverandører
Unicornis er vår leverandør av medlemssystem.
Aplia er vår leverandør av nettsider. 
Egne avtaler mellom IOGT i Norge og disse regulerer hvilken informasjon leverandøren har tilgang til og hvordan den skal behandles.
Andre tjenester
IOGT i Norge kan i perioder også bruke andre tjenester og leverandører enn de nevnt her. Disse vil være underlagt de samme strenge kravene og rutinene som er beskrevet her.

Personvernombud: Generalsekretær i IOGT i Norge
Kontaktinformasjon: iogt@iogt.no / tlf: 2321 4582

Nyheter

Første halvår ble annerledes for IOGTs sammen-sentre enn det som var planlagt. En stund var det usikkert om ett eller flere sentre måtte stenges.

IOGTs bistandsorganisasjon FORUT har signert en ny rammeavtale med Norad på over 200 millioner kroner. Pengene skal FORUT bruke på å gjøre verden tryggere for barn.

- Snart vert det stabilt varmare i vêret får vi tru. Då er det å håpe at born og vaksne kan vere i sommarfint samvær både ute og inne. Dette skriv Per-Arne Lillebø, Hjørdis Almelid Vikenes i avisa Vestlandsnytt. Dei er engasjerte i kampanjen "Fyll ferien".