Lokalt

Einingsnummer: 993 905 364

Regionen omfattar: Møre og Romsdal, Trøndelag og Helgeland i Nordland.

Regionen omfatter: Troms og Finmark, området nord for Helgeland i Nordland.

Regionen omfatter: Agder, Vestfold og Telemark og Buskerud i Viken.  

Regionen omfatter: Vestland og Rogaland.

Regionen omfatter: Oslo og store deler av Viken (unntatt Buskerud).