Lokalt

Einingsnummer: 993 905 364

IOGT Region Midt-Norge dekkjer fylka Møre og Romsdal, Trøndelag og Helgeland.

Regionen omfatter: Nordland, Troms og Finmark

Regionen omfatter: Agderfylkene, Telemark, Vestfold og Buskerud - fra Flekkefjord i sør til Drammen i nord. 

Regionen omfatter: Hordaland, Rogaland og Sogn og Fjordane.

Regionen omfatter: Oslo, Akershus, Oppland, Hedmark og Østfold.