Region Midt

Einingsnummer: 993 905 364

Regionen omfattar: Møre og Romsdal, Trøndelag og Helgeland i Nordland.

Regionen vert leia av eit regionstyre som som skal veljast årleg på regionen sitt årsmøte.
Regionen er delt i 6 område som har eigne styre.
Områda har ansvar for å halde kontakt med sine lokalavdelingar, enkeltmedlemer og medspelarar.

Aktuelt:

Mange barn strevar med å prøve å tilpasse seg det som skjer, når vaksne rundt dei brukar alkohol. Dei kan verke upåverka og tilsynelatande ha det bra sjølv om foreldra misbrukar alkohol. Men vi veit at dette ofte kan vere ein fasade, for barna prøver å skjule dei problema som alkoholen er årsak til.

Helsemerking av alkoholvarer har lenge vore ei aktuell sak, men lite har vorte gjort her til lands. Det er difor gledeleg at helseminister Ingvild Kjerkol har gjeve Helsedirektoratet beskjed om å vurdere korleis alkoholhaldig drikke kan merkast med åtvaring om helserisiko. Det er åtte månader sidan helseministeren fekk ei utgreiing på 30 sider frå Helsedirektoratet, og Helsedirektoratet tilrår åtvaringsmerking på alkoholvarer.

Onsdag 1. mars stod regionleiar Per-Arne Lillebø og Tor Martin Flø Gustad i frå regionstyret til IOGT Region Midt-Norge på stand i Namsos. 12 nye medlemer vart verva under standdagen

Onsdag 1. mars og torsdag 2. mars kjem regionleiar Per-Arne Lillebø og Tor Martin Flø Gustad i frå regionstyret til IOGT Region Midt-Norge til Namsos. Dei står på infostand på kjøpesenteret, og håper dei får møte mange der i løpet av to dagar.

Regionsstyret:

Per-Arne Lillebø

Medlem av Sentralstyret IOGT i Norge, Regionleder, IOGT region Midt-Norge

Bjørndalsvegen 2 A, 6065 Ulsteinvik

906 99 082

(Fjern SPAMFILTER fra adressen)

Regionsstyre etter styremøte i Ålesund høsten 2022

Helgeland

Kontaktperson: John Almendingen

41550081

(Fjern SPAMFILTER fra adressen)

Namdalen

Kontaktperson: Magne Krekling

91266327

(Fjern SPAMFILTER fra adressen)

Nøre Sunnmøre

Kontaktperson: Øystein Dyb Hanssen

965 13 482

(Fjern SPAMFILTER fra adressen)

Romsdal og Nordmøre

Kontaktperson: Søren Høj

95065590

(Fjern SPAMFILTER fra adressen)

Kontaktperson: Cecilie Dahle Torbjørnson
Mob: 926 293 93
E-post: cecilietorb20@gmail.com

Trondheim og omegn

Kontaktperson: Ole Martin R. Oldervik

91522203

(Fjern SPAMFILTER fra adressen)

Leiar: Bjørn Austigard, Birkelandvegen 1 A, 6416 Molde
Mobil: 71 21 10 05/976 61 964
E-post: kjeura@online.no 

Møter ca annenhver onsdag kl. 19:00-21:30 i Kyllingstua, Romsdalsmuseet. 

Leiar: Einar Magne Nilsen Ansnes, Strandvn. 18, 8904 Brønnøysund
Mobil: 97067635
E-post: em.ansnes@gmail.com

Leiar: Øystein Stene, Postboks 98, 8827 Dønna
Tlf: 75 04 08 23 / 908 21 703
E-post: oeyssten@online.no

Leiar: Sverre Kjemphol, Ingalia 4, 6016 Ålesund
Mobil: 91689290
E-post: sverre@kjemphol.no

Møter torsdager kl. 12 i Godtemplarnes hus i Ålesund
Eigar av IOGT-huset i Ålesund

Leiar: Cecilie Dahle Torbjørnson, Skrivarvegen 20, 6100 Volda
Tlf: 926 29 393
E-post: cecilietorb20@gmail.com

Leder: Valgerd Hølaas, Kirkegata 3 c, 7600 Levanger
Telefon: 74081750 / 909 52 333
E-post: 

Leder: Liv Johanne Johansen, Øvre Granåslia 7, 7047 Trondheim
Telefon: 73 91 23 49/988 36 538
E-post: 

Møter mandager kl. 12-15 i Honemannsgården i Trondheim.

Leiar: Åsmund Snøfugl, Postboks 95, 7221 Melhus
Mobil: 72 87 24 11/908 82 963
E-post: snoefugl@online.no

Kontaktperson: Jørund Hølaas, Helleberget 20, 7507 Stjørdal.
Tlf: 99113193
E-post: etab@neanett.no