Losje Godthaab Brodersinn

Leder: Sverre Kjemphol, Ingalia 4, 6016 Ålesund
Mobil: 91689290
E-post: sverre@kjemphol.no

Møter torsdager kl. 12 i Kulturhuset Godtemplaren

Losje Godthaab-Brodersinn er siden 1964 en sammenslutning av losjene Godthaab og Brodersinn. Denne siste IOGT-losjen i Ålesund, som er hjemmehørende i Kulturhuset Godtemplaren, kan føre sine røtter helt tilbake til selve stiftelsen av Godtemplarordenen i Ålesund i 1880. Losjen sluttet for flere år siden med tradisjonelle rituelle møter, men holder fortsatt ukentlige sammenkomster med møtesaker, kaffe/lunsj etterfulgt av et underholdningsprogram. Både nye medlemmer og interesserte besøkende er uforpliktende hjertelig velkommen. Vi er opptatt av at alle skal trives. Fast møtedag for losje Godthaab-Brodersinn er torsdag kl. 12.00 i Kulturhuset Godtemplaren.

12.00-16.00 16. desember 2023

Hvaltorvet i Sandefjord

Nyheter

IOGT ved generalsekretær Hanne Cecilie Widnes løftet forebygging i høringer i Helse-og omsorgskomiteen på Stortinget i høst. IOGT deltok i høringer både på opptrappingsplan for psykisk helse og statsbudsjettet for 2024.

Meningsfull jobb med reising og verving for en viktig sak. Som vervekonsulent utvikler du vervestrategier og planlegger verveinnsatsen i hele landet. 

Søknadsfrist: 15.10.2023

Send søknad på finn.no

Vi søker en person med kunnskap og engasjement for samfunnsspørsmål og politikk, og som brenner for at politikken skal legge gode rammer for trygge oppvekstmiljøer. 

Søknadsfrist: 08.10.2023

Send søknad på finn.no