IOGT i Molde

Leiar: Bjørn Austigard, Birkelandvegen 1 A, 6416 Molde
Mobil: 71 21 10 05/976 61 964
E-post: kjeura@online.no 

Møter ca annenhver onsdag kl. 19:00-21:30 i Kyllingstua, Romsdalsmuseet. 

MØTEPLAN VÅREN 2021

 

17. febr.                Søren Høj, Anne-Karin Høj, Olav Anders Aasen,

                            Konrad Moe.  ÅRSMØTE.

3. mars                 Jan Tore Janbu, Anne Marie Janbu, Arne Sandøy,

                            Anne-Grete Berg. (Gave til FORUT? 3980 25 18645)

17. mars               Anne-Karin Høj, Søren Høj, Olav Anders Aasen,

                            Konrad Moe.

21. april               Dagrun Gj. Austigard, Bjørn Austigard, Malene Sylte,

                            Terje Haug. (Gave til FORUT? 3980 25 18645)

5. mai                   Jan Tore Janbu, Anne Marie Janbu, Arne Sandøy,

                            Anne-Grete Berg.

Mai/juni               TUR?

Alle ordinære møte: kl. 19.00 – 21.30 i Kyllingstua, Romsdalsmuseet.

Alle møta er opne – vi følgjer dei til kvar tid gjeldande smittevernreglar.

VELKOMMEN  TIL  TRIVELEG  SAMVÆR!

18.00-19.30 12. april 2021
18.00-20.00 12. april 2021
20.00-21.00 12. april 2021

Zoom

18.00-20.00 13. april 2021
18.30-20.30 13. april 2021

Nyheter

Olaf Lande har gått av som prosjektleder i Sammen-prosjektet, men akter ikke å legge inn årene når det gjelder engasjementet for arbeidet som drives.

Samarbeidet mellom interesseorganisasjoner for legalisering av rusmidler og enkelte norske politikere har vært oppsiktsvekkende, skriver Hanne Cecilie Widnes, generalsekretær i IOGT i Vårt land 24.februar

IOGT støtter ikke regjeringens forslag til rusreform, uttaler IOGTs generalsekretær Hanne Cecilie Widnes.