Parken for alle

Det er viktig at det ikke drikkes alkohol på offentlig sted.

- 90 000 barn unde 18 år har en forelder som har misbrukt alkohol siste året. Vi har et felles ansvar for å legge til rette for at alle som opplever utrygghet hjemme skal skjermes fra alkoholbruk i det offentlige rom. Alle parker, strender og offentlige områder skal være trygge for barn og unge, sa Generalsekretær Cecilie Widnes til Dagsrevyen da IOGT lanserte rapporten om alkohol på offentlig sted i 2018

Parken skal være et trygt og hyggelig sted der man kan slappe av sammen med venner og familie uten å måtte bekymre seg for fulle folk. Folk flest setter pris på forbudet og mener det bør håndheves bedre. 

6 av 10 ønsker bedre håndheving av forbudet

Rapporten er basert på en undersøkelse Opinion gjennomførte på oppdrag fra IOGT i 2018. Her er noen av funnene du kan lese om i rapporten. 

  • Én av fire under 30 år har opplevd ubehagelige situasjoner knyttet til alkoholbruk på offentlig plass siste to årene. For hele utvalget er tilsvarende tall én av fem.
  • 62 prosent støtter dagens forbud mot alkohol på offentlig plass.
  • 57 prosent begrenser sin egen alkoholbruk på offentlig plass grunnet forbudet.
  • 44 prosent har latt være å drikke på offentlig plass grunnet forbudet.
  • 60 prosent er bekymret for at det vil bli mer alkoholbruk på offentlig plass dersom forbudet oppheves.
  • Over halvparten ønsker bedre håndheving av forbudet.

Les mer

Parken for alle!

Du kan bidra

Vi oppfordrer alle til å være med og minne om at det er viktig at dette forbudet overholdes. 

Del våre videoer på Facebook: