5) Barn og unge skal ikke eksponeres for alkoholreklame – heller ikke i sosiale medier

Regulering og forbud av alkoholreklame er en av topp tre anbefalinger fra Verdens Helseorganisasjon for effektiv alkoholpolitikk. Forebyggende arbeid, lovverk og holdninger i samfunnet spiller sterkt inn på ungdommers bruk. Vi trenger en forebyggende politikk som tar hensyn til dette.

Til tross for et reklameforbud for alkohol blir barn og unge eksponert for reklame i sosiale medier og i populærkulturen. Alkoholreklame må fortsatt være forbudt i alle medieflater. Nødvendige forskrifter for å få på plass overtredelsesgebyr må vedtas, i tillegg til at Helsedirektoratet og kommunene må ha de nødvendige ressursene for å håndheve reklameforbudet, i alle flater fra sosiale medier til lokale skjenke- og salgssteder.

En Actis-undersøkelse fra 2020 fulgte 20 influensere med mange unge følgere. Undersøkelsen viser at i løpet
av 30 dager publiserte disse influenserne til sammen 329 poster som eksponerer alkohol. Det vil si 82 poster i uken. Videre viser undersøkelsen av nesten annen hver YouTube-video eksponerer alkohol, nesten hvert femte blogginnlegg eksponerer alkohol og hvert 10. Instagram-høydepunkt eksponerer alkohol. Alle postene som eksponerer alkohol setter alkoholen i en positiv sammenheng, enten det er hygge, luksus eller fest.
actis.no

Last ned brosjyre:

Last ned brosjyren "10 punkt for bedre rusforebygging" som pdf

IOGT i Norge

er en ruspolitisk organisasjon i vekst. Vi driver ulike rusforebyggende aktiviteter og et utstrakt sosialt arbeid for rusavhengige og for barn og unge. Vi jobber for å gjøre det lett å ta rusfrie valg og vil bidra til et trygt og inkluderende samfunn. IOGT er en livssynsåpen og partipolitisk uavhengig organisasjon.