Program

Mulighetene til å være frivillig i IOGT er mange, og på denne konferansen vil alle få relevant påfyll for nettopp sitt engasjement. Det blir en god blanding av seminarer og workshops over et bredt spekter av temaer.

Praktisk informasjon om konferansen

Program for inspirasjonskonferansen 2022

Fredag 10. juni

   

Kl. 18.00

Middag

 

Kl. 19.00 - 19.15

Velkommen og introduksjon

 

Kl. 19.15 – 20.15 

Hvorfor drikker vi som vi gjør? Hva påvirker oss til å drikke alkohol og hvordan kan vi utfordre måten vi tenker om alkohol? Ved leder i IOGTs store svenske søsterorganiasjon, IOGT-NTO, Lucas Nilsson.

Kl. 21.00

Kveldsmat

 
     

Lørdag 11. juni

   

Kl. 08.00 – 09.00 

Frokost

 

Kl. 09.00 – 10.00

Cannabisindustriens inntog i Europa.

Hvordan jobber cannabisindustrien for å normalisere og øke bruken av narkotika i Europa? Hva kan vi gjøre for å stoppe dette?

Steffan Hubinette er lærer, forfatter og seniorrådgiver i tenketanken Narkotikapolitisk center. Han har skrevet flere bøker, bl.a. "Vägar till en narkotikafri skola" og rapporten "Legalisering och kommersialisering av cannabis - lärdomar från USA, Kanada och Uruguay".

     

Kl. 10.20 – 11.00 

Narkotika og menneskerettigheter

Kristina Sperkova har jobbet over 20 år med helseforebyggende arbeid med spesiell vekt på skade forvoldt av alkohol og andre rusmidler. I dag er hun president i vår internasjonale paraplyorganisasjon, Movendi International, som jobber for kunnskapsbasert alkoholpolitikk og involvering av lokalsamfunn i forebygging og politikkutvikling.

     

Kl. 11.00 – 11.10 

Presentasjon av workshops. Workshop skjer i mindre grupper, og er både for de som ønsker å være der for å høre og de som vil være aktive i diskusjoner. 

 

Kl. 11.30 – 13.00  

Worskhops bolk 1

 
 

1. Hvordan skal vi jobbe mot normalisering og legalisering av narkotika i Norge? v/Cecilie Widnes

 
 

2. URO Utviklingshemming – Rus – Opplysning: URO er et prosjekt som har som mål at færre mennesker med utviklingshemming skal bruker rusmidler på måter som skader dem selv eller andre. Lær mer om hvordan IOGT jobber med dette og hvordan du kan engasjere deg. v/Lise Holm

 
 

3. Bli ekspert på alkoholfri drikke til sommermaten! Vi tester alkoholfri drikke og lærer mer om hva vi kan servere til grillmaten, jordbærene og rekene. v/Bjørnar Grønhaug

 
 

4. Kutt ut og kutt ned. Introduksjon til deg som har lyst til å bli kursleder for mennesker som vil drikke mindre eller kutte ut alkohol.  v/Knut Reinaas

 
 

5. Foreldrene er de viktigste rusforebyggerne! Hvordan jobber vi med rusforebygging gjennom Sterk&Klar. Hvorfor involvere foreldre, hvilket budskap er viktig og hvordan formidler vi det. Lær mer om Sterk&Klar og hvordan du jobbe med å gjøre foreldre til gode forebyggere. v/Jostein Efteland

 

Kl. 1300 – 14.00

Lunsjbuffet

 

Kl. 14.00 – 15.30

Workshop bolk 2

 
 

6. Mine militære erfaringers betydning for ruspolitisk arbeid. IOGTs nye politiske rådgiver jobbet tidligere som oberst i forsvaret og forteller om sine opplevelser og reflekterer rundt erfaringer som har overføringsverdi til arbeidet i IOGT v/Svend Arne Hokstad

 
 

7. Bli ekspert på olivenolje Vi tester ulike olivenoljer og lærer om hva den betyr for helsen og hvordan den kan brukes både til og i ulike retter. v/Nils Johan Garnes

 
     
 

8. Kutt ut og kutt ned. Introduksjon til deg som har lyst til å bli kursleder for mennesker som vil drikke mindre eller kutte ut alkohol.  v/Knut Reinaas

 
 

9. IOGTs historie. Er du interessert i IOGTs historie? Eivind Hasle, som har skrevet mye om historien både til IOGT og til avholdsbevegelsen i Norge holder innledning. Bli med i samtalen om hvordan vi skal jobbe frem IOGTs historie til 150-årsjubileet i Porsgrunn om fem år. v/Mona Svartås

 

Kl. 15.30 – 16.00

Pause

 

Kl. 16.00 – 17.00

Utendørs-aktiviteter

 

Kl. 18.30 

Festmiddag

 

Kl. 21.00

Konsert

 
     

Søndag 12. Juni

   

Kl. 08.00 – 09.00

Frokost

 

Kl. 09.00 -  10.00

Suksesshistorier. Vellykkede aktiviteter som alle kan være med på

 
 

St.Hans-aftenen på Kirkevik somgamle og unge fra alle deler av organiasjonen feiret sammen.

 
 

Mandagswebinarene som medlemmer og interesserte fra alle kroker av landet har som felles møteplass.

 
 

Frivilligsamling for Hvit jul

 
 

Ulaheim  - feriehusene som har blitt en inkluderende møteplass for alle.

 
 

IOGT huset i Sandnes som er åpent for alle

 
 

Jubas aktivitetsleir – åpen familieleir på tvers av organisasjonene   

 

Kl. 10.00 – 10.15  

Pause

 

Kl. 10.15 -  11.45

Flere må få muligheten til å være med i IOGT. Lær de gode triksene for å verve medlemmer og frivillige!

 

Kl. 11.45 – 12.00 

Avslutning

 

Kl. 12.00

Lunsjbuffet

 

Kl. 13.00

Avreise med fellesbuss til Flesland flyplass

 
18.00-20.00 23. mai 2022

IOGT-huset, Torggata 1 i Oslo eller digitalt via zoom

18.00-20.00 30. mai 2022

IOGT-huset i Oslo, Torggata 1 eller på nett

13.00-16.30 5. juni 2022

Foten Camping, Gressvik Fredrikstad ved Foten badeplass

Nyheter

Har du engasjement for rusforebygging og liker å holde kurs? 

Søknadsfrist: 20.05.2022
Send søknad på finn.no

IOGT og FORUT deltok på høring i Finanskomiteen der vi oppfordret dem til å be Norges Bank Investment Management om å se nærmere på investeringene i alkoholselskaper.

IOGT i Norge bidrar til å mobilisere mennesker til å være aktive i sine lokalsamfunn og i sine liv. Det gjør vi ikke alene.