Fred, utvikling og demokrati

IOGT arbeider med mer enn rusmiddelspørsmål. I vår formålsparagraf sier vi at IOGTs grunntanke er å frigjøre mennesker til et rikere, friere og mer meningsfylt liv. IOGT har også utviklet en fredsog utviklingspolitisk plattform. Sammen med Juvente og Juba så driver vi også bistandsorganisasjonen FORUT. Her har vi samlet noen aktiviteter som dere kan bruke hvis dere ønsker å drive et solidaritetsarbeid både lokalt og globalt.

93. Besøk et asylmottak
Mange kommuner har egne asylmottak. Her er det mennesker med mange ulike skjebner. Felles for dem alle er at de har forlatt hjemlandet sitt, og nå sitter i et forfrossent land i nord. Mange har det vanskelig, men vi kan hjelpe til med å gjøre oppholdet bedre. Det kan rett og slett være så lett at vi kommer på besøk og prater med dem, men det kan også være å hjelpe dem med å forstå ting med Norge eller ordne praktiske ting. I tillegg til dette kan dere jo også ordne tilstelninger eller andre festeligheter.
Hva gjør de for eksempel på 17. mai?
TIPS: Det kan være lurt å ha en god prat med ledelsen på asylmottaket før dere legger konkrete planer for aktiviteter selv.

94. Samarbeid med frivillighetssentralen eller start en ny
Dersom det ikke finnes en frivillighetssentral der dere bor, kan dere ta inititivet til å starte opp en. IOGT driver frivillighetssentraler flere steder i landet, så det fullt mulig selv om det krever en del innsats. Tilskudd til slike sentraler utlyses en gang i år, og gis fra Kultur- og kirkedepartementet. Mer informasjon kan dere finne på regjeringens hjemmesider.

95. Besøk et gamlehjem.
Mange beboere trenger hjelp til småting, andre trenger bare å prate med noen. Ledelsen ved sykehjemmet vet hvem som sjeldent får besøk og som trenger det mest. Spiller dere et instrument eller gjør noe annet kunstnerisk kan dere jo tilby dere å underholde en kveld.

96. Dugnad for noen som trenger det
Det går an å hjelpe til med frivillig innsats uten at det trenger å etableres faste rutiner og frivillighetssentraler. Det går også an å gjøre god innsats på bare en helg. Det er alltid mange som kan trenge et dugnadsteam til å hjelpe seg. Her spiller selvsagt lokale forhold inn, og de kjenner dere best selv.
Aktiviteten er så enkel at dere finner noen som kan trenge hjelp en helg, og hjelper dem.

97. Samle inn penger til et veldedig formål
I verdens rikeste land er vi flinke til å bry oss med dårlige veier og tomme badebasseng. Det kan være viktig nok, men den daglige debatten handler lite om tilstanden i andre land, der behovene er enorme. Vi kan ikke redde hele verden alene, men kanskje vi kan bidra på enkeltområder, ved å samle inn penger til noen som trenger det.
Trikset er å finne et godt formål som trenger penger, og skaffe penger fra lokalmiljøet. Jo mer offentlig denne aksjonen er, jo mer penger blir skaffet, så få gjerne lokalpressen med på laget. Dersom dere klarer å få et startbidrag på noen tusen kroner, for eksempel hos den lokale banken, så bidrar dette også positivt for resten av innsamlingen. Sett dere gjerne et (realistisk) mål på hva dere vil samle inn og be lokalmiljøet om hjelp til å oppnå dette. Husk at det er viktig med god informasjon om hvorfor dere har valgt det temaet dere har valgt. Dere må også ha det klart for dere hvordan pengene skal sendes dit, slik at dere unngår anklager om at pengene bare går til lokale høvdinger som stikker pengene rett i egen lomme. Det er mange ulike måter å gjennomføre en slik innsamling på. Det kan være å stille seg opp på et kjøpesenter med bøsser, det kan være en konkurranse folk kan delta på, dere kan spre ferdige giroer rundt om i postkassene, eller dere kan gå dør til dør med bøssene. Bøssene bør være plomberte, og alle som samler inn penger bør ha med seg legitimasjon, og kontaktinformasjon slik at de skeptiske kan forsikre seg om at dette er en ærlig innsamlingsaksjon, og ikke bare svindel.

98. Fredsarbeid
IOGT er med i Norges Fredsråd. De har opprettet nettstedet www.fredsundervisning.no, hvor de har samlet ulike undervisningsopplegg og metoder i fredsarbeidet. Her kan du f.eks hente ned forslag til verdiøvelser, modeller for samtaler og ulike rollespill og andre aktiviteter. Siden er egentlig laget for lærere i grunn- og videregående skole, men metodene kan godt brukes andre steder også.