Internasjonalt arbeid

Det internasjonale arbeidet er også en del av solidaritetsarbeidet til IOGT. IOGT er med på å drive FORUT, og her er det også flere gode vinklinger til
aktivitet.100. Skoleløp for Afrika
I denne FORUT-aktiviteten inviteres skoler til å være med på skoleløp hvor elevene finner en sponsor som sponser hver kilometer de løper med et vist beløp. Pengene går til barn i Namibia og Sierra Leone. Her kan dere kombinere trim og innsamling. Arranger deres eget løp, inviter med venner og familiemedlemmer.

101. ADD – skolering
Alkoholindustrien arbeider hardt for å komme inn på markeder i den tredje verden, både ved å reklamere på måter de ikke ville gjort eller hatt lov til å gjøre i vestlige land, og direkte påvirke politikken. FORUT har et eget prosjekt som heter ADD- Alcohol, Drugs and Development. De har egne hjemmesider på www. add-resources.org, og har også laget flere bøker om temaet. Sammenlign russituasjonen i FORUT sine prosjektland og i Norge, og hvordan industrien arbeider. For å gjøre dette mer utadrettet kan dere invitere andre solidaritetsorganisasjoner. Dette er også en god mulighet for å sette arbeidet som drives i Norge inn i et videre perspektiv. De har også laget en manual i 10 steg for utviklingsorganisasjoner som ønsker å integrere rus-perspektivet i sitt arbeid, og drive et lokalt forebyggende arbeid. Her kan det kanskje være tips å hente også for lokale forhold? Les mer på www.add-resources.org.

103. Avhold i andre land
En videreføring av det siste tiltaket kan være å tenke mer over hva avhold betyr i andre land enn Norge. Argumenterer man på samme måte?
Er arbeidsmåtene forskjellig?

104. Få kontakt med andre IOGT-lag
IOGT har medlemmer over hele verden. Ta kontakt med IOGT internasjonalt – www.iogt.org – så kan du sikkert få en oversikt over lag i andre deler av verden dere kan ta kontakt med. Kanskje kan dere opprette et vennskapslag?

Miljøarbeid
106. Resirkuleringsdugnad
Nordmenn er ikke flinke nok til å resirkulere. Mye av det som burde vært resirkulert går nå rett i søpla som vanlig restavfall. Vårt forslag er å ta en runde fra dør til dør, og tilby å frakte bort søppel som bør resirkuleres. Dette kan selvsagt kombineres med en flygeblad aksjon, slik at dere har noe og dele ut når dere først er å prater med folk.

107. Intern konkurranse
Lagsmedlemmene kan konkurrere om hvem som er mest miljøvennlige på et område. Hvem resirkulerer for eksempel størst prosentandel av søpla si?
Eller hvem reiser mest kollektivt?

108. Grønn hverdag
Lag kan engasjere seg i hva vi kan gjøre der vi bor for å være mer klimavennlige, og hvordan vi kan endre våre vaner som enkeltmennesker. Se mer på f.eks http://www.gronnhverdag.no, www.minkvote. no eller www.CO2focus.com. På den første siden finnes det også mange andre gode tips til hvordan du kan være miljøvennlig i hverdagslivet.

109. Fokus Vann
Temaet vann kunne stått både under freds- og solidaritetsarbeid og under miljøarbeid. Noen steder er vann en mangelvare, og en kilde til konflikt. I Norge er det en vare som mange foretrekker å kjøpe på flaske fremfor å ta fra springen. Det kan være flere vinklinger til en møtekveld om vann.