Kunnskap og skolering

110. Studiesirkler
IOGT var en av organisasjonene som tidlig startet med studiesirkler. Faktisk var det en IOGT’er som ”oppfant” de. En studiesirkel er en gruppe som kommer sammen et antall ganger og sammen studerer et tema. Dere kan også få støtte for å holde studiesirkler. IOGT er medlem i studieforbundet Populus. Mer om dette kan dere lese på www. populus.no. Skal dere få støtte må dere lage en enkel plan om hva dere skal gå igjennom, og være minst 5 deltakere som er sammen i 12 studietimer.

111. Ideologisk bokklubb
Det finnes mange gode bøker som omhandler IOGTs ideologiske standpunkter der ute. Noen som støtter vårt syn, andre som slett ikke gjør det. En kan styrke både sin egen overbevisning og sin egen argumentasjon ved å lese slike bøker. Dersom flere i laget synes det er en god ide, kan dere lage deres egen ideologiske bokklubb, der dere alle leser den samme boken, og diskuterer innholdet og betydningen av den på neste lagsmøte. Dette kan også være utgangspunkt for en studiesirkel. Ditt lokale bibliotek og din lokale bibliotekar er et godt utgangspunkt for å finne bøker.
TIPS: Her er et par forslag til bøker:
Tore Renberg: Kompani Orheim
Thure Erik Lund: Uranophilia
Vigdis Hjort: Hva er det med mor?
Hanne-Vibeke Holst: Kongemordet
Märta Tikkanen: Århundradets kärlekssaga
Pentti Saarikoski: Brev til min kone

112. Besøk virkeligheten
I avholdsbevegelsen er vi flinke til å snakke om rusomsorgen, og at det bør bevilges mer penger til forebygging og etterarbeid.
Men vet vi egentlig hvordan virkeligheten er for de som driver med praktisk arbeid rettet mot rusavhengige? Et besøk hos noen som jobber med dette til daglig kan være en nyttig opplevelse, og det er mange ulike steder man kan ta utgangspunkt i for et slik besøk. Utekontakten, natteravnene, ulike lokale klinikker – ta gjerne kontakt med din egen kommune for en konkret oversikt over hvem som driver slik arbeid i ditt lokalmiljø.

113. Leserbrevkurs
Mye av samfunnsdebatten foregår til daglig i leserbrevspaltene i avisene. Noen kommenterer saker som har stått i avisene, mens andre starter helt egne debatter. Det å skrive et leserbrev er en fin og praktisk måte å vise IOGTs tilstedeværelse i lokalsamfunnet, men hvordan bør man skrive slike brev? Mange trenger opplæring.
Her kan dere invitere noen som er flinke til å skrive leserbrev for å forklare hvordan det skal gjøres. Det kan være en kommunepolitiker som skriver mange leserbrev, eller kanskje en fra IOGT sentral som dere synes skriver fine leserbrev? Kanskje kan dere ha et møte hvor dere inviterte de 5 som har skrevet flest leserbrev i lokalavisen den siste måneden. Kan også gi grobunn for gode debatter.