Medieaktivisme

Media-aktivisme er å bruke media og kommunikasjonsteknologi i arbeidet, men også å sette søkelyset på hvordan media selv velger å presenterer saker. Ny teknologi har gitt mange nye muligheter for å gjøre akkurat det. Skal vi vinne folkemeningen må man ut i media og påvirke.82. Alkoholreklame og alkoholkultur
Vi har en kultur som glorifiserer alkoholbruk på ulike måter. Ta for dere aviser og ukeblader en måned for å se på hvilken måte alkohol profileres på, og bruk en lagskveld til å se på resultatet. Hva er det journalistene legger vekt på?
Evt. kan dere også invitere en journalist fra lokalavisen for å få en kommentar.

83. Lag en reklamekampanje
Kan være en videreutvikling av aktiviteten over om dere er i det kreative hjørnet. Hvordan vil dere markedsføre en rusfri livsstil, evt. få frem de negative virkningene av alkoholbruk?. Velg selv om dere vil lage plakater eller bruke digitale medier. Om det blir bra kan dere kanskje bruke det i en sammenheng, eller gå med ideen til et lokalt reklamebyrå for at de kan videreutvikle den.

84. Månedens leserbrev
Dette er en klassisk måte å bruke media på. Etter dere har blitt kurset i leserbrevskriving i pkt 113 er det på tide å følge kunnskapen opp i praksis, og starte leserbrev-produksjonen. De første gangene kan det være en ide å ta temaet opp på et lagsmøte for å få ideer til hva man skal skrive om og hvordan det skal vinkles. Så kan en få i oppgave å finskrive brevet ferdig, og sende det inn til avisen. Etter at leserbrevet har stått på trykk må dere følge med i avisen for å se om noen svarer, slik at dere er på hugget hvis det oppstår en debatt.

85. Lag en ”dokumentar”
I punkt 31 skrev vi om å lage film. Dere kan selvsagt også lage en form for ”dokumentar” om russituasjonen i deres kommune. Legg videoen ut på Youtube eller på hjemmesidene deres når dere er ferdige.
Gå ut på byen, intervju politikere eller lag deres egne kommentarer. Men husk at hvis det er folk som kan identifiseres på bildene, så bør du muligens sladde dem. Dere kan også lage dokumentarer fra deres egen kurs og aktiviteter.

86. Lag og oppdater deres egen hjemmeside
IOGT tilbyr alle avdelinger og områder egne hjemmesider på sitt område, hvor det er laget en mal for slike. Ta kontakt med sentralkontoret for å vite mer.

87. Begynn en egen blogg
En blogg er en side på nettet hvor laget kan skrive innlegg, enten ideologiske eller om lagets egne aktiviteter.
De som leser bloggen kan også skrive kommentarer til innleggene.Det kan være et greit alternativ til å lage en hjemmeside, men er noe som dere kan ha helt uavhengig av det. Fordelen med blogger er at de er enkle og gratis å lage. Det finnes verktøy på nettet som dere kan bruke – se f.eks www.blogspot. com eller www.wordpress.com
Dere bestemmer selv hva dere vil skrive om. Det kan være en fordel å ha en moderator som rydder litt opp avogtil. Men for at det skal være stadig aktivitet, som er en forutsetning for å få opp antall lesere, er det en fordel om flere bytter på å skrive.
Skal dere ha en kampanje kan dere også lage en egen blogg for dette. Eller dere kan kanskje ha som ambisjon å lage en blogg som følger rusdebatten i kommunen?

88. Lag radio
Mange lokale radioer har ofte en kombinasjon av dårlig økonomi og mye sendetid hvor de bare sender musikk. Mange av dem vil være villig til å leie ut sendetid til lag og organisasjoner. Særlig kristne organisasjoner har vært flinke til å benytte seg av dette. Man kan leie både enkelttimer eller faste sendetidspunkter, f.eks en kveld i uken. Det kan være lurt å tenke igjennom hva type program dere har lyst til å lage før dere kontakter lokalradioen dere vil sende hos.
TIPS: Medietilsynet gir hvert år penger til lokal programproduksjon. Søknadsfristen er som oftest 1. september. Her kan dere søke penger gjennom radiokanalen dere sender på. Dersom programkonseptet dere ønsker å gjennomføre er godt nok, er det som oftest ikke vanskelig å få tildelt penger fra tilsynet.
Mer informasjon om søknadsfrist og regler finner du på medietilsynet.no.