Økonomi

124. Søk kommunal støtte
Kommunene har ulike støtteordninger for frivillige lag og foreninger. Sjekk med din kommune hva som gjelder for dem. Det kan også være mulig å få prosjektmidler om dere har spesielle aktiviteter.

125. Ha loppemarked eller basar

126. Let etter konkurranser som dere kan være med på, og vinne premier.