Organisasjonsbygging

En del av arbeidet vårt har verken livsstilsaspekter eller politiske og ideologiske undertoner. En del handler rett og slett om drift av organisasjonen. En del av disse aktivitetene er faste, som å delta på landsmøter eller avholde årsmøter osv.
Organisasjonsarbeid er en viktig del av arbeidet, og her er en del tips til ekstraaktivteter en kan drive med utover det obligatoriske.

115. Velkomstkveld for nye medlemmer
IOGT får stadig nye medlemmer, og vi bør være forberedt på dette. Noen steder vil det være mest naturlig at det er område som tar seg av denne biten, men dette må dere koordinere. Det er litt avhengig av folk, avstander og aktivitet. Uansett bør noen personer i område ha som sin spesielle oppgave å tenke spesielt på nye medlemmer i organisasjonen. De nye medlemmene bør ønskes velkommen på en skikkelig måte. Ofte er de blitt medlemmer først og fremst for å støtte organisasjonen, og ønsker derfor ikke noe mer enn det. Det er det viktig å respektere. Men alle bør i hvert fall få muligheten til å bli bedre kjent med den. Ofte vil dere kunne få hjelp fra organisasjonskonsulenten i regionen til å arrangere et velkomstmøte. Det er også praktisk om dette kan gjøres i forbindelse med verving i området. IOGT har laget en presentasjon av IOGT til slike møter, om dere vil bruke denne. Ofte er dere imidlertid ikke så mange at dette er naturlig. Da kan det hende at det er like lurt å gå ut på en cafe og snakke litt med de nye medlemmene der. I det hele tatt er det viktig at møtet ikke føles for formelt, men at det sosiale blir satt i høysetet. Hvor mange som bør være med på et slikt møte kan variere. Kommer det for mange ”gamle” medlemmer kan det kanskje føles litt vanskelig å komme inn. Derfor bør man tenke litt på hvem som bør delta fra laget på en slik velkomstkveld. Kanskje bare ledelsen denne første gangen, og så kan de inviteres til det neste medlemsmøtet for å treffe flere. Begynn gjerne møtet med å presentere dere kort, fortelle litt om hva IOGT er og hva vi holder på med. En del av dette har de trolig alt hørt på vervestanden, men det er likevel en god innledning. Kanskje kan dere fortelle litt om hvorfor dere ble med i IOGT, og hvorfor dere synes organisasjonen er viktig. Fortell litt om prosjektene våre, og om det internasjonale arbeidet.
Om de ønsker mer informasjon og materiell så pass på at du har med dette (f.eks dette heftet), men hør på hva de nye medlemmene sier før du begynner å kaste papir på dem. I det hele tatt er det viktig å huske på at det er dem som er hovedpersonene. Spør litt om hvorfor de har meldt seg inn, og om de har spesielle ønsker med medlemskapet sitt. Til slutt kan dere komme med et par konkrete forslag til aktiviteter som dere kunne tenke dere å sette i gang, eller invitere de med på neste aktivitet. Om det er snakk om å stifte et nytt lag kan dere kanskje diskutere hvordan det skal gjøres i praksis. I noen tilfeller gjør dere kanskje også og stifter det nye laget der og da.

118. Besøk et annet lag
IOGT har mange lag, losjer og avdelinger som driver med vidt forskjellige ting. Noen driver fortsatt med såkalte ”rituelle møter”, noen jobber mest med kultur, andre barnearbeid, mens noen engasjerer seg mest i lokal alkoholpolitikk.
En studietur til en annen IOGT-avdeling kan gi mange gode ideer til hva dere kan gjøre i deres eget lag. Dere kan selvsagt også arrangere fellesmøter med andre avdelinger.

118. Besøk et annet lag
IOGT har mange lag, losjer og avdelinger som driver med vidt forskjellige ting. Noen driver fortsatt med såkalte ”rituelle møter”, noen jobber mest med kultur, andre barnearbeid, mens noen engasjerer seg mest i lokal alkoholpolitikk.
En studietur til en annen IOGT-avdeling kan gi mange gode ideer til hva dere kan gjøre i deres eget lag. Dere kan selvsagt også arrangere fellesmøter med andre avdelinger.

119. Oppstartsmøte
Et oppstartsmøte er litt mer formelt enn en velkomstkveld, men heller ikke dette bør føles for stivt for de som kommer. Hold gjerne møtet som et åpent møte, og gå ut i mediene og fortell at møtet skal holdes. Alle de som dere har vært i kontakt med tidligere bør inviteres.
Organisasjonskonsulenten i regionen kan hjelpe til med dette. Men tenk også på om det er andre som bør kontaktes. Er dere 4-5 personer til å begynne med, sett dere ned og tenk gjennom hvem dere kjenner som enten er medlem eller som kanskje kunne bli det eller som i hvert fall har sympati for saken. Lag også et event på Facebook hvis mange av de aktuelle er samlet der. Et oppstartsmøte kan ha noen formelle poster, men bør også ha et interessant innhold. Da er det viktig å tenke over hva dere tror vil være viktig for laget fremover. Om det er lag som ønsker å arbeide politisk, bør man kanskje forsøke å få med en som kan innlede som et lokalpolitisk tema. Ønsker man å gjøre noe for barn som har problemer med voksnes drikking, legger man opp til et slikt temamøte. Kan dere koble dette sammen med noe dere tror folk er opptatt av lokalt så øker muligheten for å få folk med. Før møtet bør man ha satt seg ned og laget en plan for arbeidet de nærmeste månedene slik at man har noe å presentere og starte opp med.Uansett om de som kommer på møtet eller ikke ønsker å bli medlemmer, bør man forsøke å få de til å skrive seg på en liste for å bli holdt informert om hva som skjer. Da kan de også inviteres til neste møte. Pass på at noen har skrevet seg på før lista begynner å sirkulere, ellers vil ingen skrive seg på en slik liste. Etter at møtet er blitt holdt er det viktig at lokalmedia får vite om det. Mange aviser har egne sider med lokalt foreningsstoff, og her er kanskje det enkleste stedet å få inn. Ikke skriv for langt. Best er om dere tar direkte kontakt med en journalist på forhånd og hører på muligheten for dekning. Bruk også nærradioen aktivt. Se også tips i Westanderes PR-håndbok som vi har nevnt tidligere i dette heftet.

120. Besøk en av rørslas eiendommer
Avholdsbevegelsen er ikke bare en politisk bevegelse, men også besittere av ganske store eiendomsmasser rundt om landet. De siste årene har en god del av disse blitt solgt, men det finnes stadig mange hytter, hus og tomter som blir brukt i varierende grad. Kvamshaug i Eikedalen, ca. tre kvarters kjøretur fra Bergen er en av flere hytter som IOGT og andre organisasjoner i avholdsbevegelsen har rundt om i landet. John Samsonsen, som er leder i IOGT-laget ”Folkvang” i Bergen, forteller at avdelingen kjøpte hytten for noen år siden da de solgte huset sitt i Bergen sentrum. Nå er den pusset opp og står i full stand til å ta imot besøkende. ”Hytten var tidligere en leirskole”, forteller Samsonsen, ”så den passer godt til mange ulike formål. Her er det flere ulike oppholdsrom. Hytta har tre etasjer, og sengeplass til 60 personer. I underetagen er det skistall, dusjer, toalett, oppholdsrom/ spisesal med kjøkken og noen soveplasser. I andreetasje er mesteparten av soverommene. Her er det også toaletter. Andereetasje har også en stor stue, samt TVstue og kjøkken. I andereetasje er det også utgang til terassen. I toppetasjen er det også noen soveplasser og et lite oppholdsrom
Sammen med et par kommuner rundt Bergen har man arrangert en barneleir for barn med problemer hjemme. ”Gjennom ulike aktiviteter, både inne og ute, ønsker vi å gi barna gode opplevelser som vi håper de vil tenke tilbake på med glede”, sier John. ”Han understreker at det er viktig å ha med voksne ledere på leiren, og totalt har de nærmere 20 frivillige i alle aldre som engasjerer seg i dette.” ”Dette er også et godt arbeid for IOGT- medlemmer”, mener han. Men hytta er ikke bare til for slike leire. Den er også åpen for utleie til IOGTere som ønsker å være der en weekend, enten dette er for å ha et kurs eller bare for å slappe av en uke. Hytta har tre etasjer, og sengeplass til 60 personer, så det er godt med plass. På vinterstid er det kun nært skianlegget i Eikedalen, og det er et vann i nærheten hvor man kan ro kano eller fiske. Les mer på www.kvamshaug.no
For booking eller spørsmål ta kontakt med John Samsonsen – josamson@start.no eller 920 57 165
Andre hytter i bevegelsen :
- Sjøgaren ved Tønsberg – 18 sengeplasser
- Kværnstua utenfor Sandefjord – store friareal med badeplasser og mulighet for strøm til campingvogner. Flere utleierom.
- Sjøstrand utenfor Kristiansand – tre utleiehytter og en hovedhytte med 14 –16sengeplasser og ekstra madrasser. Se mer på www.sjostrand.no
- Gon utenfor Larvik – 16-20 sengeplasser i en hovedhytte.
- Kirkevik på Nesoddtangen utenfor Oslo – 55 senge plasser fordelt på to hytter.
Se mer på www.kirkevik.no

121.Organisasjonsdugnad
Har dere tid, energi og lyst til overs til å gjøre noe ekstra, er det alltid mye i organisasjonen som trengs å gjøre. Kanskje hytten til nabolaget trenger et malingsstrøk? Kanskje medlemsbladet Accent trenger en artikkel? Kanskje regionkonsulenten trenger hjelp til et eller annet? Ta kontakt med forbundskontoret eller regionskonsulen og hør om det er noe dere kan hjelp med.

122. Aksjonshjelp til Juvente
Juventere er aktive organisasjonsmennesker og har alltid et eller annet på gang. Men også Juventere trenger hjelp til sine aktiviteter. Kanskje de trenger et menneske med sertifikat og bil, eller kanskje de trenger hjelp til å få tak i et lokale til sine aktivteter. Det er alltid lurt å ha en åpen kanal til ledelsen i det lokale Juvente-laget slik at dere kan spille på hverandre.

123. Skriv til Accent