Sosialt arbeid

IOGT har gode tradisjoner i å drive sosialt arbeid. Allerede flere steder i dette heftet har vi pekt på aktiviteter som med fordel kan arrangeres sammen med mennesker som har hatt rusproblemer, og dermed være med på å gi de et sosialt nettverk. Her er noen flere ideer.89. Støttekontakt for rusutsatte
Når man trapper ned fra et rusmisbruk har man behov for bekjente som ikke er fra rusmiljøet. Man trenger trening på å være edru i visse situasjoner, og da kan det hjelpe med et IOGT-medlem i ryggen. Man er jo ikke alene om å si nei til alkohol – men har man aldri gjort det før er det vanskelig. (Unge) tidligere rusmisbrukere har ofte behov for ”godtatte” grunner til å si nei, og de trenger sosial trening.
Dette kan formaliseres ved at noen i laget blir støttekontakt, eller hele laget kan påta seg å arrangere aktiviteter sammen med voksne og barn som har vært utsatt for rus.

90. Familieklubber
IOGT har vært med på å stifte organisasjonen ”Familieklubbene” i Norge. Det er klubber hvor rusavhengige og deres familier kan komme for å få støtte, og snakke om sine problemer. Klubben skal ha en utdannet klubbassistent som deltar i møtene på linje med medlemmene, og som har i oppgave å stimulere samtalen og hjelpe klubben til å holde fokus. Om noen av dere ønsker å bli en slik klubbassistent ta kontakt med Familieklubbene.
Men laget kan også samarbeide med en lokal klubb, hvis det finnes en i nærheten. Les mer på www.familieklubb.no

91. Sammen om nøden-prosjektet
IOGT driver også Sammen om nøden-prosjektet, og har dagog aktivitetssentra for tyngre misbrukere på flere steder. Dette er ment å være et lavterskel-tilbud til denne gruppen hvor de kan få helsefaglig hjelp og støtte, litt mat og kanskje også en samtale om hvordan de kan komme videre ut av misbruket. Ikke et arbeid som passer for alle, men om det finnes et slikt senter der dere bor kan dere se om dere kan jobbe frivillig her.

92. Leire
Laget kan også gå sammen om å arrangere en leir, enten for barn med problemer hjemme, eller for familier som har et rusproblem.
Dette har man gjort i Hordaland, hvor det var IOGTs hytte på Kvamskogen som var stedet for leiren. Det er viktig at dere får et nært samarbeid med kommunen, og sørger for at det er folk tilstede som har kunnskap og kompetanse på temaet. De frivillige som skal være med bør også ha fått skolering før leiren settes i gang. IOGTs Juniorforbund driver et prosjekt som heter ”Trygg Oppvekst”, hvor de driver barnegrupper i skolene. De kan kanskje hjelpe til med en skoleringshelg eller –dag.
Bortsett fra det er innholdet på en slik leir som på andre leire, og noe av det viktigste dere kan gjøre er rett og slett å være tilstede.