Region Nord-Norge

De aktivitetene vi tror det er størst interesse for finner du i kalenderen.

Lokal aktivitet  Alle aktiviteter

Mange avdelinger i Region Nord-Norge har flere andre aktiviteter og jevnlige møter i tillegg, som ikke ligger ute på nett. De fleste av våre aktiviteter er åpne for alle, så ta gjerne kontakt med ditt område (eller din nærmeste avdeling) for å få tilsendt oversikt over det lokale tilbudet der du bor. 

Kontaktinformasjon til Regionen finner du her.