Årets GAPC preget av Corona-virus og alkoholindustriens metoder

Flere fra IOGT Norge deltok på en av de viktigste møteplassene for internasjonalt samarbeid på rusfeltet.

Selv om Coronavirus-utbruddet lurte i bakgrunnen gikk GAPC (Global Alcohol Policy Conference) av stabelen i Irland forrige uke. GAPC arrangeres annethvert år, og er en viktig møteplass for forskere, myndighetspersoner og representanter for sivilsamfunnet. Fra IOGT i Norge var flere på plass.

 Viktig kunnskapsarena

 – IOGT prioriterer å være tilstede her fordi GAPC er en viktig kunnskapsarena der flere av de fremste rusforskerne i verden presenterer ny forskning og kunnskap, sier generalsekretær i IOGT, Hanne Cecilie Widnes. – I tillegg er det en global møteplass der man får et godt innblikk i hvordan man møter rusutfordringer i andre land og der vi kan lære av andre frivillige organisasjoners arbeid.

 Foruten IOGT deltok også en stor delegasjon fra vår bistandsorganisasjon FORUT og fra Juvente. GAPC arrangerer av. GAPA. (Global Alcohol Policy Alliance) som FORUT står for den daglige administrasjonen av.

 Alkoholindustrien har lært av tobakksindustrien

Et tema som gikk igjen i årets konferanse var måten alkoholindustrien jobber for øke salget og forhindre restriktive politiske tiltak, særlig i land som i dag har et dårlig lovverk. Her følger de mange av metodene tobakksindustrien tidligere har blitt tatt for. En nylig utført undersøkelse viser at av reklameannonsene for alkohol som ble brukt under. 2014 FIF. World Cup var 86,2 % i strid med industriens egne regler for selv-regulering.

 De fattigste landene bærer de største byrdene

Tall som ble lagt frem på kongressen av den canadiske forskeren Jürgen Rehm viser også at vi på langt nær vil nå FNs bærekraftsmål eller målene for å begrense ikke-smittsomme sykdommer når det gjelder alkohol. Riktignok har det vært en positiv utvikling blant unge mennesker i Europa, men særlig øker forbruket i Afrika og Asia. Det er land som allerede sliter med helse- og fattigdomsproblemer som kommer dårligst ut. Alkohol er en medvirkende faktor til helseulikheter både mellom land og innenfor land, og selv om det generelt er forbedringer når det gjelder den globale helsen bidrar alkoholbruk til å bremse denne utviklingen.

Rehm mente at det er et alvorlig tankekors at det er de fattigste landene som igjen bærer de største byrdene, men inntektene fra salget får til selskaper i de rikeste landene.

Preget av Corona

Generalsekretær Hanne Cecilie Widnes mener at det var en god konferanse med mange veldig gode presentasjoner og diskusjoner. Men den bar dessverre også preg av Corona-smitten ved at mange hadde meldt forfatt og at det ble litt mange tomme stoler i møterommene. – Det er interessant å få oppdatert kunnskap om alkoholindustriens markedsføringsstrategier og ny kunnskap om hvordan påvirker drikkemønsteret vårt, sier hun.

Neste konferanse holdes i Cape Town i oktober 2021.

10.00 8. juni - 15.00 12. juni 2020

IOGT-huset i Sandnes i Storgata 64

0.00-23.59 1. november 2020

Nyheter

– I sin iver etter å prøve ut nye ting forstår ikke alltid ungdom konsekvensene av valgene de tar. Da trenger de at noen trygge og kompetente voksne forteller dem konsekvensene, og da er oppfølgingssamtaler med politiet eller annet hjelpeapparat et godt utgangspunkt, sier AnneTherese Buer, leder for IOGTs ungdomstiltak Møteplassen til Haugesunds avis.

Søknadsfrist: 5. juni

Sammensenteret er et lavterskeltilbud for mennesker med rus- og psykiske lidelser. Vårt mål er å skape et miljø som gir grobunn for vekst og hjelp til å ta et steg videre.

Foreldre over hele landet er bekymret for hvordan rusreformen vil slå ut for muligheten til å fange opp unge med rusproblemer. Det er på tide å gi politikerne tydelig beskjed.