Awareness Week on Alcohol-Related Harm

15.-19. november gjennomføres den 9. European Awareness Week on Alcohol-Related Harm. Målet med uken er å øke bevisstheten rundt alkoholrelaterte skader i Europa og viktigheten av en samordnet alkoholpolitikk.

Årets tema er "Et tryggere Europa"

IOGT er en av organisasjonene bak denne fokus-uken gjennom vår Europeiske paraplyorganisasjon Eurocare. Eurocare samarbeider med andre organisasjoner og WHO i Europa for å vise frem "SAFER"-initiativet. 
SAFER ble lansert i 2018 med et mål om å forebygge og redusere alkoholrelaterte skader og dødsfall. 

Boksatavene i SAFER representerer de fem mest kostnadseffektive tiltakene for å redusere alkoholrelatert skade: 

  • Strengthen restrictions on alcohol availability (Styrke restriksjonene knyttet til tilgjengelighet)
  • Advance and enforce drink driving countermeasures (Fremme og håndheve tiltak mot promillekjøring)
  • Facilitate access to screening, brief interventions, and treatment (Legge til rette for screening, korte intervensjoner og behandling)
  • Enforce bans or comprehensive restrictions on alcohol advertising, sponsorship, and promotion (Håndheve forbud eller omfattende restriksjoner mot alkoholreklame, sponsing og promotering)
  • Raise prices on alcohol through excise taxes and pricing policies (Øke priser på alkohol gjennom skatte- og prisreguleringstiltak)

 

Her finner du mer informasjon om SAFER-initiativet: 

I årets Awareness Week on Alcohol-Related Harm vil vi særlig fokusere på to spesielle SAFER-tiltak: reklameforbudet og prisrgulering som en måte å redusere alkoholrelatert skade i samfunnet.

Les mer om Awareness Week on Alcohol-Related Harm

11.00-17.00 10. desember 2023

Søndre Buskerud

11.00-17.00 11. desember 2023

Søndre Buskerud

11.00-17.00 12. desember 2023

Søndre Buskerud

11.00-17.00 13. desember 2023

Søndre Buskerud

11.00-17.00 14. desember 2023

Søndre Buskerud

Nyheter

Hvit jul kampanjen er i gang for fullt og har nå over tusen registrerte frivillige som på ulike måter oppfordrer voksne til å velge alkoholfritt når de er sammen med barn i julen.

IOGT ved generalsekretær Hanne Cecilie Widnes løftet forebygging i høringer i Helse-og omsorgskomiteen på Stortinget i høst. IOGT deltok i høringer både på opptrappingsplan for psykisk helse og statsbudsjettet for 2024.

Meningsfull jobb med reising og verving for en viktig sak. Som vervekonsulent utvikler du vervestrategier og planlegger verveinnsatsen i hele landet. 

Søknadsfrist: 15.10.2023

Send søknad på finn.no