Awareness Week on Alcohol-Related Harm

15.-19. november gjennomføres den 9. European Awareness Week on Alcohol-Related Harm. Målet med uken er å øke bevisstheten rundt alkoholrelaterte skader i Europa og viktigheten av en samordnet alkoholpolitikk.

Årets tema er "Et tryggere Europa"

IOGT er en av organisasjonene bak denne fokus-uken gjennom vår Europeiske paraplyorganisasjon Eurocare. Eurocare samarbeider med andre organisasjoner og WHO i Europa for å vise frem "SAFER"-initiativet. 
SAFER ble lansert i 2018 med et mål om å forebygge og redusere alkoholrelaterte skader og dødsfall. 

Boksatavene i SAFER representerer de fem mest kostnadseffektive tiltakene for å redusere alkoholrelatert skade: 

  • Strengthen restrictions on alcohol availability (Styrke restriksjonene knyttet til tilgjengelighet)
  • Advance and enforce drink driving countermeasures (Fremme og håndheve tiltak mot promillekjøring)
  • Facilitate access to screening, brief interventions, and treatment (Legge til rette for screening, korte intervensjoner og behandling)
  • Enforce bans or comprehensive restrictions on alcohol advertising, sponsorship, and promotion (Håndheve forbud eller omfattende restriksjoner mot alkoholreklame, sponsing og promotering)
  • Raise prices on alcohol through excise taxes and pricing policies (Øke priser på alkohol gjennom skatte- og prisreguleringstiltak)

 

Her finner du mer informasjon om SAFER-initiativet: 

I årets Awareness Week on Alcohol-Related Harm vil vi særlig fokusere på to spesielle SAFER-tiltak: reklameforbudet og prisrgulering som en måte å redusere alkoholrelatert skade i samfunnet.

Les mer om Awareness Week on Alcohol-Related Harm

14.00-18.00 6. desember 2021

IOGT-huset i Torggata 1 i Oslo

19.00-20.00 6. desember 2021

Torggata 1 i Oslo og Digitalt via zoom

19.00-20.00 6. desember 2021

Torggata 1 i Oslo og Digitalt via zoom

0.00-23.59 8. desember 2021

Nordbyen i Larvik

0.00-23.59 9. desember 2021

Brotorvet, Stathelle

Nyheter

15.-19. november gjennomføres den 9. European Awareness Week on Alcohol-Related Harm. Målet med uken er å øke bevisstheten rundt alkoholrelaterte skader i Europa og viktigheten av en samordnet alkoholpolitikk.

Durgas historie begynner i en fattig familie i en av slummene i Kolkata, nord i India. Familien gikk i oppløsning, og hun ble overlatt til en fosterfamilie som lovet å ta vare på henne. 

No gler IOGT-folk over heile landet seg til at dei kan få stille på kvite julestandar, og på den måten få fokus på at barn fortener kvite juledagar når dei er saman med vaksne.