Evaluering av Hvit jul 2019

Til sammen 17 068 personer skrev under på at de ville velge alkoholfritt når de var sammen med barn i julehelgen 2019. Vil du være med å gjøre årets Hvit jul-kampanje bedre?

Evalueringsskjema

Gi tilbakemelding og vinn

Alle som har vært frivillig i Hvit jul-kampanjen i 2019 og fyller ut evalueringsskjemaet er med i trekningen om valgfrie produkter fra Hvit jul-butikken

Hvordan opplevde du det å være frivillig i Hvit jul-kampanjen? Fikk du den informasjonen du trengte? Savnet du noe materiell? Har du forslag til ting som bør gjøres annerledes neste år? Kunne noe vært gjort for at du skulle ville bidratt mer? 

Hvit jul 2020

Det blir Hvit jul-kampanje også i år. Kampanjestart er 1. november, men mange frivillige begynner planleggingen lenge før det. Og det er allerede nå mulig å skrive under på nettsiden dersom du vil velge alkoholfritt når du er sammen med barn julen 2020. 

Vil du være sikker på at du får med deg all informasjon helt fra start og får mulighet til å være med å planlegge standsvirksomhet ol. i ditt område, bør du registrere deg som frivillig på hvitjul.no nå. (Du blir ikke strøket fra listen før du ber om det, så om du har meldt deg som frivillig tidligere, trenger du ikke å registrere deg på nytt - Dersom du fikk nyhetsbrev på e-post i kampanjeperioden i fjor, så er du allerede registrert)

Bli frivillig - meld deg på nyhetsbrevet

Resultater 2019

Her kan du se en oversikt over hvor mange underskrifter som er kommet inn, fordelt på områdene i IOGT. Underskriftene er kommet inn på stands som er gjennomført i området, og de som har skrevet under på nettsiden er fordelt på områder utfra hvilket område de bor i, basert på postnummeret de har oppgitt. 

Last ned oversikten i Excel-format: 

Hvit jul 2019 - underskrifter fordelt på områder

Over 2000 flere underskrifter via nettsiden

Vi ser at det totalt sett er en økning på over 2000 underskrifter via nettsiden i år. Kampanjen blir stadig mer kjent, og vi vet at mange som har skrevet under tidligere år går inn på nettsiden og skriver under på nytt. I tillegg har vi veldig mange frivillige som er flinke til å spre kampanjen i sosiale medier. 

I 2018 fikk vi ekstra mange underskrifter på stand. I år fikk vi dessverre ikke fullt så mange, så dermed endte vi på ca like mange underskrifter som i 2018 sammenlagt.

Vi har en liten gruppe fantastiske frivillige som legger ned en utrolig stor innsats for å arrangere og koordinere veldig mange stands i ganske store områder. Hvor mange stands vi får gjennomført avhenger dermed i stor grad av disse enkeltmenneskenes kapasitet fra år til år. Vi forsøker å tilpasse kampanjen slik at det skal bli enklere for flere å gjennomføre stands og vi vil gjerne ha tilbakemeldinger på hva som skal til for at du vil arrangere stand i år. I tillegg vet vi at det er både morsommere og enklere for de som koordinerer stands dersom det er mange som melder seg til å være med og bemanne dem. Så vi vi vil også gjerne også ha tilbakemeldinger på hvordan det kan bli enklere å bidra på en stand, og håper mange vil melde seg frivillig til både å arrangere stands og bemanne stands i årets kampanje. 

De viktige samtalene

Stands er en viktig del av kampanjen. Der får vi god samtaler med folk om alkoholbruk i samvær med barn. Og vi vet at også de som ikke velger å skrive under på kampanjen etter en slik samtale gjerne blir mer bevisst og reduserer sin alkoholbruk når barn er tilstede. Vi ønsker flere slike samtaler, og håper at arbeidsplass-kampanjen kan bidra til at alkoholbruk kanskje blir et tema i lunsjen eller på julebordet. 

Frivillige er vår viktigste ressurs

Vi har nå 545 personer som har registrert seg som frivillige i Hvit jul-kampanjen. De frivillige får ukentlige nyhetsbrev i kampanjeperioden med tips til hvordan de kan gjøre en innsats for kampanjen.

Tusen takk til alle frivillige som bidro i Hvit jul-kampanjen i fjor. Takket være dere fikk mange barn en trygg og alkoholfri julefeiring!

Vi håper du vil være med igjen i år, og at du vil hjelpe oss å gjøre kampanjen bedre. Fyll ut evalueringsskjemaet:

Evalueringsskjema

Et eget evalueringsskjema for avdelinger, områder og regioner i IOGT sendes ut til deres kontaktpersoner. Vi håper at en representant fra hver enhet vil svare på skjemaet. Dersom deres enhet ikke deltok i kampanjen vil vi gjerne ha en tilbakemelding om hvorfor, og ev. tips til hva som må til for at dere skal delta i år. 

Nyheter

IOGTs bistandsorganisasjon FORUT har signert en ny rammeavtale med Norad på over 200 millioner kroner. Pengene skal FORUT bruke på å gjøre verden tryggere for barn.

- Snart vert det stabilt varmare i vêret får vi tru. Då er det å håpe at born og vaksne kan vere i sommarfint samvær både ute og inne. Dette skriv Per-Arne Lillebø, Hjørdis Almelid Vikenes i avisa Vestlandsnytt. Dei er engasjerte i kampanjen "Fyll ferien".

Landsmøtet bestemte i fjor at IOGT skulle gjennomføre en grundig gjennomgang av seg selv for å kunne stå frem som en sterkere organisasjon i 2027. Da er det 150 år siden IOGT ble stiftet i Norge.

Fremtidskonferansen 2024