Får ikke reklamere for "nyheter"

- Polet har som sitt viktigste samfunnsansvar å holde alkoholforbruket nede, og enhver push-faktor de bruker også inni egne butikker tenker jeg de burde holdt seg for gode til, sa IOGTs generalsekretær Hanne Cecilie Widnes på dagsnytt 18 da hun ble spurt hvorfor polet ikke bør få skilte "nyheter" i sine butikker. 

"

Opplysninger som i visse situasjoner er unntatt fra forbudet:

"Det kan gis opplysninger om pris, råvarer, tilvirkning, duft, smak, farge, serveringsmåte, oppbevaring og bruksområder."

alkoholforskriften

"

Helsedirektoratet har hatt et tilsyn med vinmonopolet og har i den anledning presisert at det ikke er anledning til å merke alkoholholdige produkter som "nyhet" verken i butikk eller på nettsider.

Det har  Mari Holm Lønseth som representerer Høyere i Helse- og omsorgskomiteen på stortinget reagert på. IOGTs generalsekretær møtte henne til debatt i Dagsnytt 18. 

Se hele innslaget i Dagsnytt 18 på nrk.no 

Lønseth mener direktoratet burde tolket regelverket på en måte som tillot slik merking. Widnes mener politikerne heller bør bidra ved å forklare og begrunne forbudet. 

Reklame for alkoholholdig drikk er forbudt.

Lov om alkoholreklame

- I utgangspunktet er alle typer faktaopplysninger om produkter, gitt i visse situasjoner, å anse som alkoholreklame, og så er det gitt enkelte nærmere definerte unntak fra forbudet, sier avdelingsdirektør i Helsedirektoratet Øyvind Giæver.

Hvilke opplysninger som er unntatt fra forbudet på salgssteder for alkohol kan vi lese i alkoholforskriften

"Nøkterne produktspesifikke faktaopplysninger om de alkoholholdige drikkene som omsettes på stedet. Det kan gis opplysninger om pris, råvarer, tilvirkning, duft, smak, farge, serveringsmåte, oppbevaring og bruksområder samt vises bilder av produktene på nøytral bakgrunn. Produktspesifikt informasjonsmateriell i form av produktkataloger, -brosjyrer eller lignende, er ikke tillatt. Opplysningene om den alkoholholdige drikken må ikke framheve drikken i forhold til andre produkter som omsettes på stedet. På salgssteder må opplysningene plasseres i nær fysisk tilknytning til produktene."

I forbindelse med tilsynet har helsedirektoratet vurdert om de ulike opplysningene som gis i vinmonopolets butikker er i tråd med alkoholloven. 

- Det er vår vurdering at søt er en smak, økologisk er en tilvirkningsmåte, mens nyhet er ingen av delene. Nyhet er snarere tvert imot kanskje det eldste trikset i markedsføringshåndboka, sier Giæver. Og presiserer at opplysningene som er listet opp i forskriften ikke er eksempler, men en uttømmende liste over hva som er tillatt å informere om. 

Han legger til at informasjon som er gitt en til en, ikke omfattes av reklameforbudet, og at kundene derfor gjerne kan få informasjon om nyheter eller andre opplysninger om produktene ved å spørre personalet i butikken dersom de ønsker det. 

Bred oppslutning om forbudet

- Vi har et reklameforbud i Norge, med stor oppslutning blant politikere. Og stor oppslutning i oppinionen. 75% svarte på en undersøkelse vi gjorde i 2018 at de støtter reklameforbudet, forteller Widnes i Dagsnytt 18. . 

- Vi mener også at det er ganske gode grunner til alkohollovens reklameforbud, sier lederen i helsedirektoratet. 

- Alkohol er en av de enkeltfaktorene som forårsaker størst tap av friske leveår i befolkningen. (...) Og alkohol går også i stor grad over uskyldig tredjepart. Så små ting vi kan gjøre for å få befolkningen til å drikke litt mindre, uten at det går veldig mye utover deres frihet tenker vi er en god deal, sier han. 

Les mer om reklameforbudet

Forskning har vist at Alkoholmarkedsføring har en klar effekt på unges alkoholbruk, alkoholdebut, drikkemønster og holdninger og markedsføring av alkohol kan også ha en effekt på befolkningens holdninger til alkohol, og bidra til at alkoholi større grad anses som en ordinær vare, noe som over tid vil kunne svekke legitimiteten til de øvrige virkemidlene i norsk alkoholpolitikk.

IOGT fryktet gråsoner da forskriften ble endret

Det var en endring av alkoholforskriften i 2015 som åpnet for å gi såkalt faktainformasjon om alkoholprodukter i noen butikker og nettsteder som forbrukerne selv oppsøker. IOGT var skeptisk til innføringen av endringene. Frykten var at endringene i regelverket ville åpne for unntak, gråsoner og smutthull at det på sikt vil føre til en uthuling av reklameforbudet. 

Les også: Et delvis reklameforbud, med en rekke unntak og gråsoner, må antas å være mindre effektivt og vanskeligere å håndheve og etterleve enn et generelt forbud mot alkoholrekalme.

- Endringen har skapt noen gråsoner som gjør det vanskeligere for mange aktører og mange i publikum å forstå hva dette handler om. Så vi syntes dette var en uheldig utvikling. Vi tror det er viktig at reklameforbudet oppfattes som lettfattelig og konsekvent, både for oss som forbrukere og for de som reklamerer. 

Les vår høringsuttalelse i forbindelse med endringen i 2015 (pdf).

- Det skal ikke være salgsfremmende virkemidler som brukes, og nyhet brukes ofte som det, sier generalsekretæren. 

- Polet har som sitt viktigste samfunnsansvar å holde alkoholforbruket nede, og enhver push faktor de bruker også inni egne butikker tenker jeg de burde holdt seg for gode til,avslutter hun. 

12.00-15.00 23. mars 2023

Universitetet i Sørøst-Norge, Campus Drammen, Grønland 58

12.00-15.00 29. mars 2023

«Fremtiden» i Pellygata 70 i Sarpsborg

12.00-15.00 31. mai 2023

Kristiansand teateret, ‍Kongens gate 2

9.00-12.00 9. juni 2023

Litteraturhuset i Bergen, Østre Skostredet 5

Nyheter

FNs narkotikakommisjon (CND) har sitt årlige møte i Wien i mars. I forbindelse med det inviterte Helse- og omsorgsdepartementets til dialogmøte for organisasjoner på rusfeltet. Her er innspillet fra generalsekretær Hanne Cecilie Widnes, som representerte IOGT.

Vil du følge opp medlemmer og frivillige i en engasjert og meningsfull organisasjon på rusfeltet?

Søknadsfrist: 10.02.2023

Send søknad på finn.no

Irland får innføre lov om helseinformasjon og advarslar på alkohol. Også norske forbrukarar bør få slik kunnskap, så dei kan ta gode helseval, meiner IOGT.