Fagdagar frå IOGT – i heile landet

Korleis best førebygge mot rus? Dette er hovudtemaet på IOGT sine fagdagar som me arrangerer 10 ulike stader i heile landet i 2023. Fagdagane er ein arena som løfter behovet for god førebygging og  gir konkrete innspel – både politisk og til dei som jobbar direkte med ungdom.  

IOGT arrangerte fyrste fagdag i rekka i Oslo 16. mars på Litteraturhuset. Ordførar i Oslo, Marianne Borgen, fekk æra av å starte både seminaret i Oslo – og med det heile rekka av fagseminar IOGT skal arrangere i år. Marianne Borgen fortalte korleis Oslo kommune jobbar med førebygging av rusproblem, særskilt alkohol, og at me alle må jobbe saman mot eit felles mål der ein oppnår gode nærmiljø og oppvekstvilkår for barn og unge. Det er ikkje gitt at dette skjer, og at som politikar så må ein heile tida kjempe for at førebygging får prioritet. 

 

På fagdagane knytter IOGT saman ulike partar som alle er viktige for førebygging. Me har politkarar, SLT-koordinatorar, lærarar, frivillige organisasjonar og andre som jobbar med førebygging eller barn og unge. IOGT ynskjer med dette å gi eit løft til førebygging i dei 10 kommunane me arrangerer fagdagane i.  

Dei neste fagdagane er:

Hovedsiden for fagseminarer

Fagdagane til IOGT er opne for alle.

Lokal ruspolitikk - tema for valet 2023  

Lokale tiltak og politiske ynskje må henge saman med nasjonal politikk for å oppnå god førebygging. Mange av reguleringane skjer frå nasjonalt hald, men kommunane har eit stort ansvar for å gjennomføre ein god og ansvarleg politikk for å oppnå god førebygging. Døme på dette er antall sal- og skjenkeløyver ein kommune vil gi, fritidstilbod til ungdom og opningstid for skjenking av alkohol.  

Lokalpolitikarar må vere bevisst ansvaret dei har for dette og me bør alle gjere ein innsats slik at dette blir tema i valkampen 2023.
  

IOGT i Norge har satt saman ei 10-punktsliste for betre førebygging – denne finn du her: iogt.no/10punkt

18.00 7. juni - 15.00 9. juni 2024

Åsane folkehøgskole i Bergen

17.00-19.00 16. juni 2024

Røde Kors konferansesenter i Hausmannsgate 5 i Oslo

17.00-23.00 22. juni 2024

Nesodden, Kirkevik

Nyheter

- Snart vert det stabilt varmare i vêret får vi tru. Då er det å håpe at born og vaksne kan vere i sommarfint samvær både ute og inne. Dette skriv Per-Arne Lillebø, Hjørdis Almelid Vikenes i avisa Vestlandsnytt. Dei er engasjerte i kampanjen "Fyll ferien".

Landsmøtet bestemte i fjor at IOGT skulle gjennomføre en grundig gjennomgang av seg selv for å kunne stå frem som en sterkere organisasjon i 2027. Da er det 150 år siden IOGT ble stiftet i Norge.

Fremtidskonferansen 2024

I fjor ble det i mange byer rapportert om fyll i gatene på 17.mai. Og folk flest er enige om at alkoholkonsumet denne dagen er et problem. I en meningsmåling Kantar har gjort på vegne av IOGT svarer 55 prosent at de er enige i at det drikkes for mye alkohol i samvær med barn på 17.mai.