Fagdagar frå IOGT – i heile landet

Korleis best førebygge mot rus? Dette er hovudtemaet på IOGT sine fagdagar som me arrangerer 10 ulike stader i heile landet i 2023. Fagdagane er ein arena som løfter behovet for god førebygging og  gir konkrete innspel – både politisk og til dei som jobbar direkte med ungdom.  

IOGT arrangerte fyrste fagdag i rekka i Oslo 16. mars på Litteraturhuset. Ordførar i Oslo, Marianne Borgen, fekk æra av å starte både seminaret i Oslo – og med det heile rekka av fagseminar IOGT skal arrangere i år. Marianne Borgen fortalte korleis Oslo kommune jobbar med førebygging av rusproblem, særskilt alkohol, og at me alle må jobbe saman mot eit felles mål der ein oppnår gode nærmiljø og oppvekstvilkår for barn og unge. Det er ikkje gitt at dette skjer, og at som politikar så må ein heile tida kjempe for at førebygging får prioritet. 

 

På fagdagane knytter IOGT saman ulike partar som alle er viktige for førebygging. Me har politkarar, SLT-koordinatorar, lærarar, frivillige organisasjonar og andre som jobbar med førebygging eller barn og unge. IOGT ynskjer med dette å gi eit løft til førebygging i dei 10 kommunane me arrangerer fagdagane i.  

Dei neste fagdagane er:

Hovedsiden for fagseminarer

Fagdagane til IOGT er opne for alle.

Lokal ruspolitikk - tema for valet 2023  

Lokale tiltak og politiske ynskje må henge saman med nasjonal politikk for å oppnå god førebygging. Mange av reguleringane skjer frå nasjonalt hald, men kommunane har eit stort ansvar for å gjennomføre ein god og ansvarleg politikk for å oppnå god førebygging. Døme på dette er antall sal- og skjenkeløyver ein kommune vil gi, fritidstilbod til ungdom og opningstid for skjenking av alkohol.  

Lokalpolitikarar må vere bevisst ansvaret dei har for dette og me bør alle gjere ein innsats slik at dette blir tema i valkampen 2023.
  

IOGT i Norge har satt saman ei 10-punktsliste for betre førebygging – denne finn du her: iogt.no/10punkt

9.00-12.00 9. juni 2023

Litteraturhuset i Bergen, Østre Skostredet 5

17.00 9. juni - 13.00 11. juni 2023

Åsane folkehøgskole

17.30-22.30 23. juni 2023

Nesodden, Kirkevik

9.00 14. august - 16.00 18. august 2023

Arendal, overnatting på Sjøstrand

17.00-20.00 30. august 2023

Nordre Skøyen Hovedgård

Nyheter

Bjørnar Moxnes og flere andre politikere møtte i går representanter for IOGTs aktivitetstilbud Enestående familier i Steinkjer. Enestående familier er et sosialt tilbud til alle voksne som ofte er alene med barna sine.

- Kristiansand er en by for alle, sa varaordfører Erik Rostoft da IOGT inviterte til fagseminar i byen. Han påpekte at det må legges vekt på tilrettelegging av både det organiserte og uorganiserte ungdomslivet. 

Det står bra til med ungdom i Oslo. Det er hovedkonklusjonen i Ung i Oslo-undersøkelsen for 2023. – Trivselen øker og færre forteller om ensomhet og psykiske plager, sier Andres Bakken ved NOVA.