Helsefarlig fra første dråpe

All bruk av alkohol kan være helsefarlig, skriver Verdens Helseorganisasjon i en artikkel i det anerkjente tidsskriftet Lancet.

Særlig er det kreftfaren WHO er opptatt av. Alkoholbruk har vært knyttet til minst syv krefttyper. Etanol (alkohol) forårsaker kreft når det brytes ned i kroppen, som betyr at alle typer drikkevarer som inneholder alkohol, uavhengig av pris og kvalitet, innebærer en kreftrisiko.

Kan ikke snakke om sikre nivåer

- Vi kan ikke snakke om såkalte sikre nivåer når det gjelder alkoholbruk. Det spiller ingen rolle hvor mye du drikker – risikoen for helsen til den som drikker starter fra første dråpe uavhengig av hva du drikker. Det eneste vi kan si sikkert er at jo mer du drikker, jo mer skadelig er det. Med andre ord – jo mindre du drikker, jo sikrere er det, forklarer Dr Carina Ferreira-Borges som arbeider ved WHOs regionale Europakontor og er enhetsleder for Noncommunicable Disease Management.

Er et veiskille

- Erklæringen fra WHO er et veiskille, mener leder for Movendi International, Kristina Sperkova. -Vitenskapelig språkbruk er ofte vanskelig å forstå. Men den nye erklæringen om skadene ved et lavt alkoholbruk inneholder en rekke klare beskjeder, både i erklæringen selv og i pressemeldingen som fulgte.

WHO er klare på at det er alkoholen, eller etanolen, som skaper skadene, ikke typen drikkevare. Videre er de klare på at alkohol er kreftfremkallende og at risikoen starter fra første dråpe. Hun er glad for at WHO i Europa ser ut til å kvitte seg med begrepet «skadelig bruk av alkohol», selv om det fortsatt brukes internasjonalt. – Det er et begrep som alkoholindustrien vinner på siden «skadelig» bruk av alkohol får folk til å tenke at det også finnes en bruk som ikke er skadelig, og det gå godt sammen med industriens arbeid for å fremme begrepet «ansvarlig alkoholbruk»

Bekrefter tidligere studier

Erklæringen fra WHO bekrefter også tidligere studier omkring alkoholbruk og kreft. I 2018 ble det fremlagt en metastudie basert på 600 tidligere studier og ytterligere 700 studier basert på drikkemønster i enkeltland. Artikkelen konkluderte med at det sikreste forbruksnivået er null, og at politiske tiltak som fokuserer på å redusere totalforbruket i befolkningen vil være det mest effektive tiltaket for å redusere de helseskadelige effektene av alkoholbruk. Riktignok er risikoen ved svært få doser liten, men helt sikker kan man ikke være.

9.00-12.00 9. juni 2023

Litteraturhuset i Bergen, Østre Skostredet 5

17.00 9. juni - 13.00 11. juni 2023

Åsane folkehøgskole

17.30-22.30 23. juni 2023

Nesodden, Kirkevik

9.00 14. august - 16.00 18. august 2023

Arendal, overnatting på Sjøstrand

17.00-20.00 30. august 2023

Nordre Skøyen Hovedgård

Nyheter

Bjørnar Moxnes og flere andre politikere møtte i går representanter for IOGTs aktivitetstilbud Enestående familier i Steinkjer. Enestående familier er et sosialt tilbud til alle voksne som ofte er alene med barna sine.

- Kristiansand er en by for alle, sa varaordfører Erik Rostoft da IOGT inviterte til fagseminar i byen. Han påpekte at det må legges vekt på tilrettelegging av både det organiserte og uorganiserte ungdomslivet. 

Det står bra til med ungdom i Oslo. Det er hovedkonklusjonen i Ung i Oslo-undersøkelsen for 2023. – Trivselen øker og færre forteller om ensomhet og psykiske plager, sier Andres Bakken ved NOVA.