IOGT deltar på NordAN 2021-konferanse i Vilnius

NordAN (Nordic alcohol and drug policy network) arrangerte 19.-20. November sin årlige konferanse. NordAN er en paraply som samler 68 sivilsamfunnsorganisasjoner fra Norden og Baltikum, og sammen med deltakere fra hele Europa deltok IOGT på konferansen. 

Tema for konferansen var ‘Interfering factors in alcohol policy’, der blant annet mangel på godt datagrunnlag for alkohol ble diskutert. 

 

Politisk rådgiver i IOGT, Nils Johan Svalastog Garnes, presenterte kampanjen Oljefondets Alkoholproblem på konferansen. Dette var et bidrag til en bolk om politiske ideologier og kunnskapsbasert politikk – og erfaringene fra kampanjen er et godt eksempel på hvordan ulike argument må bli brukt til ulike politiske grupper for å kunne få oppmerksomhet til tematikken.

 

Les med om NordAN og arbeidet organisasjonen på nordan.org

11.00-17.00 6. desember 2023

Kiwi Torgsenteret, Mjøndalen

11.00-17.00 7. desember 2023

Søndre Buskerud

11.00-17.00 8. desember 2023

Søndre Buskerud

11.00-17.00 9. desember 2023

Søndre Buskerud

11.00-17.00 10. desember 2023

Søndre Buskerud

Nyheter

Hvit jul kampanjen er i gang for fullt og har nå over tusen registrerte frivillige som på ulike måter oppfordrer voksne til å velge alkoholfritt når de er sammen med barn i julen.

IOGT ved generalsekretær Hanne Cecilie Widnes løftet forebygging i høringer i Helse-og omsorgskomiteen på Stortinget i høst. IOGT deltok i høringer både på opptrappingsplan for psykisk helse og statsbudsjettet for 2024.

Meningsfull jobb med reising og verving for en viktig sak. Som vervekonsulent utvikler du vervestrategier og planlegger verveinnsatsen i hele landet. 

Søknadsfrist: 15.10.2023

Send søknad på finn.no