IOGT deltar på NordAN 2021-konferanse i Vilnius

NordAN (Nordic alcohol and drug policy network) arrangerte 19.-20. November sin årlige konferanse. NordAN er en paraply som samler 68 sivilsamfunnsorganisasjoner fra Norden og Baltikum, og sammen med deltakere fra hele Europa deltok IOGT på konferansen. 

Tema for konferansen var ‘Interfering factors in alcohol policy’, der blant annet mangel på godt datagrunnlag for alkohol ble diskutert. 

 

Politisk rådgiver i IOGT, Nils Johan Svalastog Garnes, presenterte kampanjen Oljefondets Alkoholproblem på konferansen. Dette var et bidrag til en bolk om politiske ideologier og kunnskapsbasert politikk – og erfaringene fra kampanjen er et godt eksempel på hvordan ulike argument må bli brukt til ulike politiske grupper for å kunne få oppmerksomhet til tematikken.

 

Les med om NordAN og arbeidet organisasjonen på nordan.org

11.00-14.00 23. august 2022

Øvre Torv i Kristiansand

14.00-19.00 26. august 2022

Scandic parken i Ålesund

10.00-21.00 27. august 2022

Oslo/Nordby/Ulaheim

16.30-17.30 31. august 2022

Eidsvolls plass

18.00-20.00 31. august 2022

Fremtiden, Pellygata 70 i Sarpsborg

Nyheter

IOGT har sammenfattet hva som må legges til grunn om vi skal få til en bedre rusforebygging i Norge. Resultatet var en folder med 10 korte punkter.

Se punktene

Kvar dag påverkar vi kvarandre gjennom det vi gjer og seier. Ingen av oss lever i eit vakuum. Ansvarlege vaksne er med på å skape trygge og gode oppveksmiljø.

Med legalisering i flere amerikanske delstater, og en gryende debatt om legalisering av cannsbis i Europa har det vokst opp en industri med sterke økonomiske interesser i fortsatt liberalisering.