Medlemsundersøkelse

Alle medlemmer har fått tilsendt en personlig lenke til medlemsundersøkelsen på e-post. Vi trekker ut 3 gavekort på hver kr. 500 til alle som besvarer undersøkelsen.

IOGT er en fremtidsrettet organisasjon og vi har i dag mye aktivitet og når mange med vårt arbeid. Men vi ønsker å bli enda bedre og vi ønsker tilbakemelding fra deg som er medlem på hva som motiverer deg til å være med i IOGT og hva du ønsker at IOGT skal prioritere å arbeide med. Vi håper derfor at du vil sette av 7 minutter til å besvare denne undersøkelsen. Svarene er anonyme. Vi kan likevel se hvem som har svart (men altså ikke hva hver enkelt har svart) og trekker ut 3 gavekort på hver kr. 500 til alle som besvarer undersøkelsen.

Har du ikke fått e-post? 

Det kan være ulike grunner til at du ikke finner e-posten:

  • Kanskje e-postadressen din ikke er registrert i medlemsregisteret vårt. Kanskje har du byttet adresse, eller kanskje det har sneket seg inn en skrivefeil. Gi oss beskjed om hvilken e-postadresse du bruker, så får vi rettet opp i det. (Send en mail med ditt navn og e-postadresse til iogt@iogt.no ev. ring oss på 23214580)
  • Det kan være at e-posten din har havnet i spam-filteret. Avsender er "iogt@iogt.no via SurveyMonkey <member@surveymonkeyuser.com>". Du kan ev. prøve å søke etter avsender eller etter e-post med emnet: "IOGT: Medlemsundersøkelse"
18.00 7. juni - 15.00 9. juni 2024

Åsane folkehøgskole i Bergen

17.00-19.00 16. juni 2024

Røde Kors konferansesenter i Hausmannsgate 5 i Oslo

Nyheter

I fjor ble det i mange byer rapportert om fyll i gatene på 17.mai. Og folk flest er enige om at alkoholkonsumet denne dagen er et problem. I en meningsmåling Kantar har gjort på vegne av IOGT svarer 55 prosent at de er enige i at det drikkes for mye alkohol i samvær med barn på 17.mai. 

Vi er søker kursholder for Sterk&klar Intro i 100% stilling for å gi flere minoritetsforeldre kunnskap om rusforebygging. 

Søknadsfrist: 14.06.2024

Send søknad på finn.no

Alle medlemmer har fått tilsendt en personlig lenke til medlemsundersøkelsen på e-post. Vi trekker ut 3 gavekort på hver kr. 500 til alle som besvarer undersøkelsen.