Rødt-leder roser Enestående familier

Bjørnar Moxnes og syv representanter fra Enestående familier i Steinkjer

Bjørnar Moxnes og flere andre politikere møtte i går representanter for IOGTs aktivitetstilbud Enestående familier i Steinkjer. Enestående familier er et sosialt tilbud til alle voksne som ofte er alene med barna sine.

Les om besøket i Trønderavisa

Lillian Bigset er hovedleder i Enestående familier i steinkjær og var opptatt av å understreke for rødtlederen at dette ikke bare er et tilbud for familier med dårlig råd. Samtidig kunne hun fortelle at mange av dem som er med på aktivitetene forteller at økonomien har blitt dårligere. Spesielt det siste året.

Enestående familier er for alle dem som av ulike grunner kjenner at de trenger litt drahjelp økonomisk og/eller sosialt for å skape det nettverket rundt familien som de trenger.

Rødt er opptatt av kampen mot det de kaller forskjells-Norge, og i forbindelse med sitt besøk i Trøndelag hadde han tatt kontakt med Enestående familier-gruppa der for å høre hvordan vårt aktivitetstilbud hjelper familier med svak økonomi, og hvilken utvikling vi har sett i den senere tiden. Han ville også gjerne snakke med deltagere av tilbudet for å høre hva det betyr for de å være med oss på aktiviteter.

Både ledere og deltakere hadde stilt opp for å snakke med politikerne. De fikk til og med hilse på noen av barna som har deltatt på aktiviteter. Moxnes tok seg god tid, og det ble fine samtaler både om IOGT, Enestående familier, dagnes familiepolitikk og familieøkonomi. 

- Moxnes virket imponert over vårt tilbud, forteller Bigset. - Vi lederne er inneforstått med at det vi gjør nok er en dråpe i havet i forhold til hvilken innsats som trengs i dag, men vi gleder oss over hver enkelt familie som vi kan gjøre noe positivt for. 

Les mer om Enestående familiers tilbud på enestaaendefamilier.no

17.00-23.00 22. juni 2024

Nesodden, Kirkevik

Nyheter

IOGTs bistandsorganisasjon FORUT har signert en ny rammeavtale med Norad på over 200 millioner kroner. Pengene skal FORUT bruke på å gjøre verden tryggere for barn.

- Snart vert det stabilt varmare i vêret får vi tru. Då er det å håpe at born og vaksne kan vere i sommarfint samvær både ute og inne. Dette skriv Per-Arne Lillebø, Hjørdis Almelid Vikenes i avisa Vestlandsnytt. Dei er engasjerte i kampanjen "Fyll ferien".

Landsmøtet bestemte i fjor at IOGT skulle gjennomføre en grundig gjennomgang av seg selv for å kunne stå frem som en sterkere organisasjon i 2027. Da er det 150 år siden IOGT ble stiftet i Norge.

Fremtidskonferansen 2024